دانلود مقالات ترجمه شده مجله Ccsenet

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Ccsenet به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله اثر موانع فنی تجاری بر تجارت محصولات نساجی چین - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله اثر موانع فنی تجاری بر تجارت محصولات نساجی چین - نشریه Ccsenet

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مزیت های رقابتی و سیستم های اطلاعات استراتژیک - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله مزیت های رقابتی و سیستم های اطلاعات استراتژیک - نشریه Ccsenet

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله اثر پورتال های وب سلف سرویس در کیفیت خدمات آنلاین بانکداری - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله اثر پورتال های وب سلف سرویس در کیفیت خدمات آنلاین بانکداری - نشریه Ccsenet

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری - نشریه Ccsenet

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ساختار مالی و رشد اقتصادی در نیجریه - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله ساختار مالی و رشد اقتصادی در نیجریه - نشریه Ccsenet

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله رتبه بندی های ریسک کشور و جنبش های بازار سهام - نشریه Ccsenet

ترجمه مقاله رتبه بندی های ریسک کشور و جنبش های بازار سهام - نشریه Ccsenet

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17