ترجمه مقاله به سوی استدلال نظری فرایندهای اجتماعی رازداری سازمانی - نشریه Sage

ترجمه مقاله به سوی استدلال نظری فرایندهای اجتماعی رازداری سازمانی - نشریه Sage
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فاش کردن راز: به سوی استدلال نظری فرایندهای اجتماعی رازداری سازمانی
عنوان انگلیسی
Bringing Secrecy into the Open: Towards a Theorization of the Social Processes of Organizational Secrecy
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
26
سال انتشار
2014
نشریه
سیج - Sage
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
رفرنس
دارد ✓
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1033
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
درج نشده است ☓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی
مجله
مطالعات سازمانی - Organization Studies
دانشگاه
دانشگاه Viadrina، آلمان
doi یا شناسه دیجیتال
DOI:10.1177/0170840613515470
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تعریف رازداری سازمانی
رویکرد نسبت به رازداری سازمانی
رویکردهای اجتماعی رازداری سازمانی
رازداری و هویت
رازداری و کنترل
ارتباط رویکردهای اطلاعاتی و اجتماعی
به سوی یک چارچوب رازداری رسمی و غیر رسمی
رازداری رسمی
رازداری غیر رسمی
رازداری همراه با عوامل مربوطه در شرایط سازمانی: ارتباط پویایی رازداری رسمی و غیر رسمی
فرایندهای اجتماعی رازداری سازمانی: هویت و کنترل
فرایندهای هویت
فرایندهای کنترل
رازداری به عنوان یک فرایند اعطا کننده کنترل
رازداری به عنوان یک فرایند اعمال کننده کنترل
بحث مربوط به نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper brings into focus the concept of organizational secrecy, defined as the ongoing formal and informal social processes of intentional concealment of information from actors by actors in organizations. It is argued that existing literature on the topic is fragmented and predominantly focused on informational rather than social aspects of secrecy. The paper distinguishes between formal and informal secrecy and theorizes the social processes of these in terms of identity and control. It is proposed that organizational secrecy be added to the analytical repertoire of organization studies.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله بر مفهوم رازداری سازمانی که به صورت فرایندهای اجتماعی رسمی، غیر رسمی و مداوم پنهان سازی عمدی اطلاعات از بازیگران توسط بازیگران دیگر در سازمان‌ها تعریف می‌شود متمرکز است. استدلال ما این است که منابع و مطالعات موجود در خصوص این موضوع پراکنده هستند و غالباً بر ابعاد اطلاعاتی به جای ابعاد اجتماعی رازداری متمرکز می‌باشند. این مقاله رازداری رسمی و غیر رسمی را از هم متمایز کرده و یک استدلال نظری در خصوص فرایندهای اجتماعی این رازداری رسمی و غیر رسمی از حیث ماهیت وکنترل را ارائه می‌کند. پیشنهاد ما این است که رازداری سازمانی رامی توان به مجموعه مطالعات تحلیلی سازمان اضافه کرد.

بدون دیدگاه