ترجمه مقاله مدل سازی بیومکانیکی فعالیت باربرداری اجسام برای بررسی ارتباط بین بارگذاری کمر و زانو

ترجمه مقاله مدل سازی بیومکانیکی فعالیت باربرداری اجسام برای بررسی ارتباط بین بارگذاری کمر و زانو
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل سازی بیومکانیکی فعالیت های باربرداری اجسام برای بررسی ارتباط بین بارگذاری کمر و زانو که منجر به کمر درد و آرتروز زانو می شود
عنوان انگلیسی
Biomechanical Modeling of Materials Lifting Activities for Exploring Relation between Low Back and Knee Loading leading to Low Back Pain and Knee Arthritis
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2009
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7456
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی پزشکی، پزشکی و تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله
بهداشت حرفه ای، بیومکانیک، اورتوپد و یادگیری و کنترل حرکتی
مجله
مجله هندی بیومکانیک - Indian Journal of Biomechanics
دانشگاه
موسسه فناوری Siliguri، هند
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مدل
وزن پیوندهای مشتق شده از وزن بدن
محل مرکز ثقل پیوندها
زوایای بدن
معادله تعادل بدن
رابطه زوایای بدن
نیروهای زانو
مواد و روش ها
نتایج و بحث
توصیه ها
نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper investigates the relationship between low back loading (force) and knee loading (force) during manual materials lifting activities by biomechanical modeling. Improper loading on L5/S1 joint and knee joint can result in low back pain and knee arthritis. A six link two dimensional sagittal plane biomechanical model based has been used here to find out the Compressive, Shear and resultant forces on both the joints for various combinations of body angles describing the posture permitted by the body balance condition. A statistical analysis of these data revels that low back and knee forces are inversely correlated and the correlations are very high and significant. The variations of these correlations with load height and load weight were also found out. Effect of increase of body weight, which normally happens with ageing, was also considered. Finally the paper provides recommendations for the body posture for manual materials lifting activities.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله به بررسی رابطه بین بارگذاری (نیروی) کمر و بارگذاری (نیروی) زانو در خلال فعالیت های مربوط به باربرداری دستی اجسام بر اساس مدلسازی بیومکانیکی می پردازد. بارگذاری نامناسب بر روی مفصل L5/S1 و مفصل زانو می تواند منجر به کمردرد و آرتروز زانو گردد. شش پیوند مدل بیومکانیکی دو بُعدی سطح سهمی یا ساجیتال به منظور پیدا کردن نیروهای فشارنده، برشی و برآیند بر روی هر دو مفصل به ازای ترکیب های مختلفی از زوایای بدن که به توصیف وضعیت مجاز بر اساس شرایط تعادل بدن می پردازد در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل آماری این داده ها آشکار می سازد که نیروهای کمر و زانو همبستگی معکوسی با هم داشته و این همبستگی ها بسیار بالا و معنی دار هستند. هم چنین تنوع این همبستگی ها با ارتفاع بار و وزن بار نیز مشاده گردید. افزون بر این تاثیر افزایش وزن بدن، که به صورت معمول با افزایش سن رخ می دهد نیز در نظر گرفته شده است. در نهایت این مقاله به ارائه توصیه هایی برای حالت بدن جهت فعالیت های باربرداری دستی اجسام می پردازد.

بدون دیدگاه