تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر گزارش حسابرسی بر رابطه اطلاعات حسابداری گزارش ‌شده – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تاثیر گزارش حسابرسی بر رابطه اطلاعات حسابداری گزارش ‌شده توسط فهرست شرکت های رومانی
عنوان انگلیسی: The influence of the audit report on the relevance of accounting information reported by listed Romanian companies
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 15
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8346 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 826.45Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله: حسابرسی و حسابداری مالی
مجله: هفتمین کنفرانس بین المللی جهانی سازی و تحصیلات عالی در اقتصاد و مدیریت بازرگانی
دانشگاه: دانشگاه الکساندرو ایوان کوزا یاسسی، رومانی
کلمات کلیدی: اطلاعات حسابداری، ارتباط ارزش، گزارش حسابرسی، نظر حسابرسی، Big 4
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2. مرور منابع و ارائه فرضیات

2.1. فاکتورهای تعیین کننده اطلاعات مالی مرتبط

2.2. کاربرد گزارش ‌های حسابرسی برای حمایت از تصمیمات سرمایه گذاران

2.3. ارائه فرضیه

3. روش تحقیق

3.1. جمعیت هدف و نمونه آزمایش‌شده

3.2. متغیرها و منابع داده

3.3. روش های تحلیل داده

4. نتایج و بحث تحقیقات

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Information asymmetry determines investors to call for auditors services. The auditors offer through the audit reports, a professional, objective and independent opinion regarding the presentation in financial statements of the true and the fair view in the most significant aspects of the financial position and performance, in accordance with accounting framework. This paper aims to analyze the influence of the audit report, prepared for the financial statements of the listed companies, on the investors’ decision in the financial market regarding the stock acquisition or sale. These decisions have an important impact on the stock return, defined through the relative variation of the stock prices from a period to another. In order to reach this goal, the study has been carried out on a sample of 59 companies, listed on the Bucharest Stock Exchange (BSE), during the 2012 reporting period. The results achieved from the ANCOVA regression analysis indicate the influence of the auditors’ affiliation to the Big 4 but also the influence of the information provided by the audit report, regarding the audit opinion, and of the information from the financial statement on the stock return.

نمونه متن ترجمه

چکیده

عدم تناسب اطلاعات، موجب تعیین سرمایه گذارانی برای پاسخگویی به خدمات حسابرسی می شود. خدمات حسابرسی ارائه‌شده توسط گزارش های حسابرسی، یک نظر تخصصی، بی‌طرف و مستقل است که نشان دهنده ارائه اظهارنامه های مالی از دیدگاه واقعی و صحیح آن در بیشتر جوانب و شرایط مالی و عملکردی است، که مطابق با چهارچوب های حسابداری است. هدف این مقاله تحلیل تأثیر گزارش های حسابرسی، آماده سازی اظهارنامه های مالی شرکت های فهرست شده، بر اساس تصمیم سرمایه گذاران در بازارهای مالی مانند خریدوفروش سهام است. این تصمیمات تأثیر زیادی بر بازده اوراق بهادار دارند و از طریق تغییرات نسبی قیمت سهام از دوره ای به دوره دیگر تعریف می شوند. به‌منظور رسیدن به این هدف، مطالعه ای بر روی یک نمونه 59 شرکتی انجام شد که فهرست آن-ها در بورس اوراق بهادار بخارست (BSE) طی دوره گزارش های سال 2012 ارائه‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل رگرسیون ANCOVA نشان‌دهنده تأثیر وابستگی حسابرسی به Big 4 و همچنین تأثیر اطلاعات ارائه‌شده بر گزارش حسابرسی، صرف‌نظر ازنظر حسابرس و اطلاعات حاصل از اظهارنامه های مالیاتی در بازده سهام است.