تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فعالیتهای ضدباکتری عسل و روغن صندل و فلفل سیاه

عنوان فارسی: فعالیتهای ضدباکتری عسل، روغن صندل و فلفل سیاه
عنوان انگلیسی: Antibacterial Activities Of Honey, Sandal Oil And Black Pepper
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 8
سال انتشار : 2009 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 5679
محتوای فایل : zip حجم فایل : 606.07Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، میکروبیولوژی، بیوشیمی و علوم تغذیه
مجله: مجله گیاه شناسی پاکستان
دانشگاه: گروه علوم محیط زیست، دانشگاه Fatima Jinnah Women، راولپندی، پاکستان
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده مطالب

مقدمه

مواد و روشها

نتایج و بحث و بررسی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The purpose of the present study was to determine the antibacterial activities of honey, sandal oil and black pepper by taking a selected standard medicine. These products are used for the treatment of various diseases. The bacterial isolates obtained from clinical samples were Escherichia coli, Salmonella sp., Staphylococcus aureus and Bacillus subtilis. After identification and confirmation the pure culture of clinical bacterial isolates were used to test the sensitivity of bacterial isolates against sample products. Dimethyl sulfoxide and distilled water were used as solvent for sample products. Different types of honey, sandal oil and black pepper were tested against bacterial isolates. Results of all sample products showed zone of inhibition against all selected bacterial isolates. At the dilution of 25µl of stock solution in 75µl and at 50µl: 50µl concentration, the results were similar as obtained from honey and sandal oil. Dimethyl sulfoaxide DMSO and honey 1 showed inhibition zones against all except Staphylococcus aureus, whereas honey 2 was effective against all isolates. Sandal 1 oil showed inhibition zones against all isolates except E.coli whereas sandal 2 was effective against all. The results obtained from black pepper 1 and 2 did not gave effective results both at 50µ litre: 50µ litre and 25µ litre: 75µ litre concentration, both were found to be effective against Bacillus subtilus. Standard medicine showed inhibition zone against all selected bacterial isolates in each test.

نمونه متن ترجمه

چکیده مطالب

هدف از مطالعه کنونی شناسایی فعالیتهای ضدباکتری عسل، روغن صندل و فلفل سیاه با توجه به پزشکی استاندارد انتخابی می باشد. این محصولات برای درمان بیماریهای مختلف استفاده می شوند. ایزوله های باکتریایی بدست آمده از نمونه های بالینی عبارت بودند از Escherichia coli، Salmonella sp، Staphylococcus aureus و Bacillus subtilis. بعد از شناسایی و تایید، محیط کشت خالص ایزوله های باکتریایی بالینی برای آزمایش حساسیت ایزوله های باکتریایی در مقابل محصولات نمونه استفاده شد. دی متیل سولفوکسید و آب مقطر بعنوان حلال برای محصولات نمونه استفاده شد. انواع متفاوت عسل، روغن صندل و فلفل سیاه در مقابل ایزوله های باکتریایی آزمایش شد. نتایج تمام محصولات نمونه، منطقه بازداری در مقابل تمام ایزوله های باکتریایی انتخابی را نشان داد. در رقت 25 µl از محلول مادر در 75µl و تراکم 50:50 µl ، نتایج شبیه به موارد بدست آمده از عسل و روغن صندل می باشد. دی متیل سولفوکسید DMSO و عسل 1 مناطق بازداری در مقابل تمام باکتریها به غیر از Staphylococcus aureus را نشان دادند، در حالیکه عسل 2 در مقابل تمام ایزوله ها اثربخش بود. روغن صندل 1 مناطق بازداری در مقابل تمام ایزوله ها به غیر از E.coli را نشان داد در حالیکه روغن صندل 2 در مقابل تمام باکتریها اثربخش بود. نتایج بدست آمده از فلفل سیاه 1 و 2 نتایج اثربخشی را نه در 50 و نه 25 µl نشان ندادند، ولی در تراکم 75 µl هر دو در مقابل Bacillus subtilus اثربخش بودند. پزشکی استاندارد منطقه بازداری در مقابل تمام ایزوله های باکتریایی انتخابی در هر آزمایش را نشان داد.