ترجمه مقاله طراحی تحلیلی فیلتر LCL غیرفعال برای یکسوسازهای سه فازه اصلاح ضریب قدرت دو طرفه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله طراحی تحلیلی فیلتر LCL غیرفعال برای یکسوسازهای سه فازه اصلاح ضریب قدرت دو طرفه - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
طراحی تحلیلی فیلتر LCL غیرفعال برای یکسوسازهای سه فازه اصلاح ضریب قدرت دو طرفه
عنوان انگلیسی
Analytical Design of Passive LCL Filter for Three-phase Two-level Power Factor Correction Rectifiers
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2017
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8369
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله
مهندسی الکترونیک، برق قدرت و سیستم های قدرت
مجله
یافته ها در زمینه الکترونیک قدرت - Transactions on Power Electronics
دانشگاه
گروه الکترونیک برق در دانشگاه جنوبی دانمارک
کلمات کلیدی
تبدیل قدرت AC-DC، فیلترهای پسیو، فیلترهای قدرت، مبدل های قدرت مدوله شده عرض پالس
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تشریح سیستم
طراحی فیلتر
الف. القاگر جانب مبدل
ب. خازن فیلتر
ج. مقاومت میرائی
د. القاگر فیلتر جانب شبکه
نتایج و بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper proposes a comprehensive analytical LCL filter design method for three-phase two-level power factor correction rectifiers (PFCs). The high frequency converter current ripple generates the high frequency current harmonics that need to be attenuated with respect to the grid standards. Studying the high frequency current of each element proposes a non-iterative solution for designing an LCL filter. In this paper, the converter current ripple is thoroughly analyzed to generalize the current ripple behavior and find the maximum current ripple for sinusoidal PWM and third-harmonic injection PWM. Consequently, the current ripple is used to accurately determine the required filter capacitance based on the maximum charge of the filter capacitor. To choose the grid-side inductance, two methods are investigated. First method uses the structure of the damping to express the grid-side filter inductance as a function of the converter current ripple. Reducing the power loss in the filter and optimizing the grid-side filter inductance is the main focus of the second method which is achieved by employing line impedance stabilization network (LISN). Accordingly, two LCL filters are designed for a 5 kW silicon-carbide (SiC) based threephase PFC. Various experimental scenarios are performed to verify the filters attenuation and performance.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

این مقاله یک روش جامع تحلیلی از طراحی فیلتر LCL  برای یکسوسازهای اصلاح ضریب قدرت دو طرفه سه فاز (PFCها) را ارائه می کند. ریپل جریان مبدل فرکانس بالا موجب می شود تا هارمونیک های مبدل فرکانس بالایی تولید شوند که نیاز است با توجه به استانداردهای شبکه تضعیف شوند. مطالعه جریان فرکانس بالا برای هر عنصر یک راه حل غیر تکرار شونده برای را طراحی فیلتر LCL ارائه می کند. در این مقاله، ریپل جریان مبدل بطور کامل آنالیز می شود تا رفتار ریپل جریان را تعمیم دهد و ریپل حداکثری جریان را برای PWM سینوسی و PWM تزریق هارمونیک سوم پیدا کند. در نتیجه، ریپل جریان استفاده می شود تا بطور دقیق ظرفیت خازنی فیلتر مورد نیاز را بر اساس بار حداکثری خازن فیلتر مشخص کند. برای انتخاب اندوکتانس جانب شبکه، دو روش بررسی می شود. روش نخست ساختار میرایی را به منظور تعریف اندوکتانس فیلتر جانب شبکه بعنوان تابعی از ریپل جریان مبدل استفاده می کند. کاهش تلفات توان در فیلتر و بهینه سازی اندوکتانس فیلتر جانب شبکه تمرکز اضلی از روش دوم است که با به کار بردن شبکه تثبیت امپدانس خطی (LISN) به دست می آید. به این ترتیب، دو فیلتر LCL برای یک PFC سه فازه مبتنی بر کاربید سیلیکون 5 کیلووات (SiC) طراحی می شود. سناریوهای تجربی مختلف به منظور بررسی عملکرد و تضعیف فیلتر انجام می شود.


بدون دیدگاه