تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثرات تیمار موم بر روی کیفیت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه اناناس در سردخانه – نشریه Academic Journals

عنوان فارسی: اثرات تیمار موم بر روی کیفیت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه اناناس در سردخانه
عنوان انگلیسی: Effects of wax treatment on quality and postharvest physiology of pineapple fruit in cold storage
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2011 نشریه : Academic Journals
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F613 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.99Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی، علوم باغبانی
مجله: مجله بیوتکنولوژی آفریقایی - African Journal of Biotechnology
دانشگاه: دانشکده باغبانی، دانشگاه کشاورزی جنوب چین، گوانگژو، چین
کلمات کلیدی: اناناس، تیمار واکس، اسیب سرما، کیفیت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و با کیفیت متوسط انجام شده است.
فهرست مطالب

مقدمه

مواد و روش ها

مواد گیاهی و طرح ازمایشات

تعیین شاخص اسیب سرما زدگی

سفتی

ارزیابی رنگ

مواد جامد محلول

اسید اسکوربیک

کاهش وزن

محتوی پروتین

تحلیل آماری

نتایج

شاخص اسیب سرما

تغییرات در قند های محلول و اسیدیته قابل تیترات

تغییرات در کل جامد محلول (TSS)

اسید اسکوربیک (AsA)

تغییرات در نرخ نشت نسبی و مقدار مالون الدهید

مقدار پروتین محلول

بحث

اثرات تیمار های واکس مختلف بر روی کیفیت میوه های اناناس در سردخانه

اثرات واکس بر روی پاسخ های فیزیولوژیکی اناناس در سردخانه

نمونه متن انگلیسی

Pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) is an important fruit crop grown in tropical and subtropical areas. Cold storage is one of methods for prolonging postharvest storage life for pineapple fruit. A major problem of this method is that low temperature causes chilling injury symptoms in fruits and deterioration of their quality and nutritional values. This study aimed to find a new way to effectively alleviate chilling injury and maintain fruit quality during cold storage. Thus, the effects of two types of waxing treatment (Sta-Fresh 2952 wax and Sta-Fresh 7055 wax) of pineapple fruits of cultivar‘Paris’ (a major cultivar for pineapple production) on alleviating chilling injury and their physiological responses during cold storage were examined. Sta-Fresh 2952 wax (60 g/l) was more effective in: (1) alleviating chilling injury, which delayed the changes in firmness, flesh color, weight loss and soluble protein content; (2) decreasing titratable acidity, total soluble solids, cell membrane permeability and malondialdehyde content when compared with those in control. This waxing also improved total sugars and the contents of ascorbic acid in pineapple fruits. These results suggested that this treatment might be a useful technique to alleviate chilling injury and maintain fruit quality during cold storage.

نمونه متن ترجمه

آناناس یک میوه مهم می باشد که در مناطق گرمسیری و نیمه حاره ای رشد می کند. سردخانه یکی از روش های افزایش طول عمر پس از برداشت برای میوه آناناس می باشد. یک مسئله اصلی و مشکل مربوط به این روش این است که دمای پایین منجر به علایم اسیب سرما در میوه ها و یا از بین رفتن ارزش غذایی و یا کیفیت آن ها می شود. هدف این مطالعه یافتن شیوه ای جدید برای کاهش موثر اسیب سرما و حفظ کیفیت میوه در طی نگهداری در سردخانه می باشد. از این روی، اثرات دو نوع تیمار واکس (Sta-Fresh 2952 wax و Sta-Fresh 7055 wax)) بر روی میوه های آناناس رقم پاریس ( که یک رقم اصلی تولید اناناس است) بر کاهش اسیب سرما و پاسخ های فیزیولوژیک آن ها در طی نکهداری در یخچال بررسی شد. واکس Sta-Fresh 2952 در شرایط زیر موثر بود: 1- کاهش اسیب سرما که موجب تاخیر در سفتی ، رنگ میوه، کاهش وزن، و مقدار پروتین محلول می شود 2- کاهش اسیدیته ، جامد های محلول، تراوایی غشایی سلول و مقدار مالون الدهید در مقایسه با شاهد می شود. این واکس موجب بهبود قند کل و محتوی اسید اسکوربیک در اناناس می شود. این نتایج نشان داد که این تیمار یک روش مفید برای کاهش اسی سرما و حفظ کیفیت میوه در طی سردخانه است.