تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ابزارهای محاسباتی آنلاین برای تشخیص خطای ماشین القایی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ابزارهای محاسباتی آنلاین برای تشخیص خطای ماشین القایی
عنوان انگلیسی: Online computational tools dedicated to the detection of induction machine faults
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F787 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.04Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق و مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله: سیستم محرکه خودرو، مهندسی الکترونیک، مکاترونیک و مهندسی کنترل
مجله: سیستم های انرژی و توان الکتریکی - Electrical Power and Energy Systems
کلمات کلیدی: محاسبه اجزای انلاین، خطاها، ماشین القایی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2. تحلیل ویژه بردار جریان استاتور

2.1 سیستم سه فازی آلوده و غیر متعادل

2.2 تبدیل فوریر گسسته بردار جریان استاتور

2.3 تشخیص توسط تبدیل فوریر بازگشتی(RFT)

3- روش های فاز جریان استاتور

3.1 فازطیف

3.2 فاز سیگنال تحلیلی

4. تحلیل فرکانس توان لحظه ای

5- نتایج آزمایشی

6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper presents online components calculation techniques for stator and rotor of the induction machine. Four techniques have been developed for online components calculation; the first one starts the calculation of the negative component of stator current space vector using the Discrete Fourier Transform (DFT) in order to detect the stator fault. The second technique is dealing with the detection of rotor fault by the Recursive Fourier Transform (RFT), This technique improves the signal acquisition and enhanced detection of components near the fundamental. The third technique allows improving of the rotor fault detection by the spectrum of analytical signal. The fourth and the last technique is the frequency analysis of the instantaneous power, which allows obtaining a singular signature of faults. These techniques have shown better detection, where each fault is characterized by a singular signature and therefore they improve the detection and diagnosis of faults. Experimental results applied on an asynchronous machine 5.5 kW, approve and validate these calculation techniques

نمونه متن ترجمه

چکیده

مقاله حاضر به معرفی ابزار های محاسبانی مولفه های آنلاین را برای استاتور و روتور ماشین القایی می پردازد. چهار روش برای محاسبه مولفه های آنلاین توسعه یافته اند: اولین مورد، محاسبه مولفه منفی بردارمکان فعلی استاتور را با استفاده از تبدیل فوریر گسسته(DFI) به منظور تشخیص خطای استاتور انجام می دهد. دومین روش، تشخیص و شناسایی خطای روتور را با تبدیل فوریر بازگشتی (RFT) بر عهده دارد. این روش موجب بهبود دریافت سیگنال و افزایش تشخیص مولفه ها و اجزای نزدیک پایه می شود. سومین روش، امکان بهبود تشخیص خطای روتور را با طیفی از سیگنال تحلیلی می دهد. چهارمین و آخرین روش، تحلیل فرکانس توان آنی است که بدین ترتیب می توان یک سیگناتوری از خطای را حاصل کرد. این روش ها تشخیص بهتری دارند طوری که در آن ها هر خطا با استفاده از یک امضای منفرد همراه بوده و به این ترتیب تشخیص خطا ها بهبود می یابد. نتایج آزمایشی اعمال شده بر روی ماشین اسینکرون 5.5 کیلووات، این روش های محاسبه را تایید می کنند.