تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر روانی آسیب مچ پا در ورزش ها

عنوان فارسی: ذهن مهم است: اثر روانی آسیب مچ پا در ورزش ها
عنوان انگلیسی: Mind Does Matter: The Psychological Effect of Ankle Injury in Sport
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
سال انتشار : 2016 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : F716
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.13Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی ورزشی
مجله: مجله روان شناسی و روان درمانی - Journal of Psychology & Psychotherapy
دانشگاه: دانشگاه Pécs، مجارستان
کلمات کلیدی: آسیب پیچ خوردگی، روان شناسی ورزشی، پزشک تیم، توانبخشی روانی زیستی اجتماعی، مداخله روانی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله به صورت خلاصه و با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

داده ها و روش ها

نتایج

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Introduction: According to previous sports psychological studies the therapy of ankle sprain does not extend to psychological support of the injured athletes. The aim of this study is to emphasize the significant role of a complex approach and to help athletes in coping with the injury. Methods: To estimate the psychological consequences of ankle sprain, between October and December of 2014 we asked athletes to complete our questionnaire, of 28 items. In February of 2015 the answers were evaluated by SPSS. Results: 15,6% of athletes were satisfied with the acute care and 25% of athletes were satisfied with the rehabilitation. Satisfaction rates showed correlation with the motivation and with the attitude to rehabilitation and training. The rate of motivation affected the attitude to training and the opportunity of quitting sport. The latter was affected by the fear of reinjury as well. The most important consequence of sport injuries was missing a tournament (36,1%). The importance of social support was proved as well: 38,1% of athletes could share their problems and feelings with their family, 31,1% with the coach and the team and 23,8% with friends and their boy- or girlfriend. After the injury 61,1% of athletes could decrease anxiety with relaxation, exercise, psychotherapy or conversation. The most common reactions to the injury were fear, pain, shock, misadventure, frustration, disappointment and hope. Conclusion: Results confirm our previous hypothesis, that for the earliest return to play injured athletes need psychological rehabilitation and they require psychological interventions as well as social support in the post-injury period. The team physicians and coaches should acquire communication skills, motivational methods and relaxation techniques to enhance support.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مقدمه : بر طبق مطالعات روان شناسی ورزشی قبلی، درمان پیچ خوردگی مچ پا با پشتیبانی و حمایت روانی ورزشکاران آسیب دیده همراه نیست. هدف این مطالعه، تاکید بر نقش مهم یک رویکرد پیچیده و کمک به ورزشکاران در مقابله با آسیب و مصدومیت است.

روش ها : به منظور براورد و تخمین اثرات روانی پیچ خوردگی مچ پا، بین اکتبر و دسامبر 2014، ما از ورزشکاران خواستیم تا پرسشنامه 28 گویه ای را پر کنند. در فوریه 2015، پاسخ ها توسط SPSS ارزیابی شد.

نتایج : 15.6درصد ورزشگاران از درمان و مراقبت های ویژه راضی بودند و 25 درصد ورزشکاران از توانبخشی راضی بودند. میزان رضایت با انگیزه و نگرش نسبت به توانبخشی و آموزش ارتباط داشت. میزان انگیزه بر نگرش امورزش و فرصت رها کردن ورزش تاثیر داشت. فرصت انصراف از ورزش تحت تاثیر ترس از اسیب و مصدومیت مجدد قرار داشت. مهم ترین اثرات آسیب های ورزشی از دست دادن تورنومنت و مسابقه(36.1 درصد) می باشد. اهمیت پشتیبانی و حمایت ورزشی نیز اثبات شده است:38. 1 درصد ورزشکاران این مسئله و احساس را با خانواده خود دارند و 31.1 درصد آن ها این مشکلات را با مربی وتیم و 23.8 درصد این مشکل را با دوستان و دوست دختر و دوست پسر دارند. پس از آسیب 61.1 درصد ورزشکاران میزان اضطرابشان با استراحت، ورزش، روان درمانی و حفاظت کاهش یافت. رایج ترین واکنش ها به آسیب و مصدومیت شامل ترس، درد، شوک، ناامیدی بود.

نتیجه گیری : نتایج، فرضیه قبلی ما را تایید کرد که برای اولین بازگشت به بازی، ورزشکاران نیازمند توانبخشی روانی هستند و در عین حال نیازمند مداخلات روانی و حمایت اجتماعی در دوره پس از مصدومیت می باشند. مربیان و پزشکان تیم بایستی مهارت های ارتباطی، روش های انگیزشی و فنون استراحت را برای بهبود حمایت دریافت کنند.