تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تولید کامپوزیت جدید الاستومر پلی یورتان با میکرو دانه های شیشه ای منفذدار

عنوان فارسی: تولید کامپوزیت جدید الاستومر پلی یورتان با میکرو دانه های شیشه ای منفذدار و کاربردهای آن در زیر آب
عنوان انگلیسی: Fabrication Of Novel Polyurethane Elastomer Composites Containing Hollow Glass Microspheres And Their Underwater Applications
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F894 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.73Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی پلیمر و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: پلیمریزاسیون، شیمی پلیمر و شیمی کاربردی
مجله: هیجدهمین کنفرانس بین المللی در مورد مواد کامپوزیتی
دانشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و علوم مواد، کره
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

آزمایش‌ها

نتایج و بحث

آنالیز FT-IR

آنالیز 13CCp/MAS NMR :

تأثیر سطح اصلاح شده بر روی خصوصیات مکانیکی:

خصوصیات تورم

نتایج

نمونه متن انگلیسی

1. Introduction

Polyurethanes are a class of polymers that exhibit a wide range of mechanical properties. Among various polyurethanes, thermoplastic polyurethane elastomers (TPUs) are frequently used in underwater applications such as encapsulants for undersea sonar devices, electric wires, and communication lines.[1- 5] TPUs used for sonar encapsulants must satisfy particularly stringent requirements. Sonar devices are dragged behind submarines or surface ships, and the encapsulant is filled with a paraffin oil to protect against the ingress of seawater. To adapt to operating conditions, TPUs used as sonar encapsulants should possess a low swelling ratio in seawater and paraffin oil and be able to withstand hydrolysis and prolonged extensional stress without significant deterioration of their properties.

نمونه متن ترجمه

مقدمه

پلی‌یورتان‌ها نوعی ازپلیمرهاهستندکه خصوصیات مکانیکی در محدوده وسیعی دارند.در بین پلی‌یورنهای مختلف، ترموپلاستیک‌الاستومرپلی‌یورتان( (TPUSاغلب درکاربردهای زیادی در زیردریا از جمله؛ محفظه (encspdulste) وسایل سونار در زیردریا، سیم‌های الکترونیکی و خط‌های ارتباطی دارند.

TUPSجهت محصورکردن یا کپسوله‌کردن سونار استفاده می‌شود. باید خصوصیات خوبی مخصوصاً در شرایط سخت را داشته باشد. دستگاههای سونار در عقب زیردریایی‌ها یا کشتی‌های روسطحی قرار دارند و درون مخزن آن پر ازروغن پارافین می‌باشد، تا از ورود آب دریا به درون آن جلوگیری شود. جهت سازگاری در شرایط عملیاتی، TPUSاستفاده شده در مخزن سونار، باید دارای کمترین تورم درآب دریا و روغن پارافین را داشته باشد و در مقابل هیدرولیزه و تنش های کششی بلندمدت بدون خراب شدن خصوصیات آن مقاومت داشته باشد.