تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فراهم سازی خرید آنلاین راحت جهت بهبود رضایتمندی مشتری و تشویق تبلیغات شفاهی- الکترونیکی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: خرید آنلاین چقدر راحت است؟ فراهم سازی خرید آنلاین راحت جهت بهبود رضایتمندی مشتری و تشویق تبلیغات شفاهی- الکترونیکی
عنوان انگلیسی: How convenient is it? Delivering online shopping convenience to enhance customer satisfaction and encourage e-WOM
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2018 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 4.218 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 65 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 1.211 در سال 2018 شناسه ISSN مجله : 0969-6989
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2018 کد محصول : F1625
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.82Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت، بازاریابی، مدیریت بازرگانی، مدیریت فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک
مجله: مجله خدمات خرده فروشی و مصرف کننده - Journal of Retailing and Consumer Services
دانشگاه: مرکز تحقیقات NECE در علوم تجارت، دانشگاه مدیریت و اقتصاد، پرتغال
کلمات کلیدی: راحتی خرید آنلاین، خرید آنلاین، رضایتمندی، قصد رفتاری، تبلیغات شفاهی الکترونیکی، رفتار مصرف کننده آنلاین
کلمات کلیدی انگلیسی: Online convenience - Online shopping - Satisfaction - Behavioral intention - E-WOM - Online consumer behavior
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
ضمیمه: ندارد
بیس: است ✓
مدل مفهومی: دارد ✓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: دارد ✓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.06.007
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط و به صورت خلاصه انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2- راحتی خرید آنلاین

3- ابعاد راحتی آنلاین و تحلیل روابط

1-3 راحتی در دسترسی

2-3 راحتی در جستجو

3-3 راحتی در ارزیابی

4-3 راحتی در توجه به مشتری

5-3 راحتی در معامله

6-3 راحتی در تهیه محصول

7-3 راحتی پس از تهیه محصول

8-3 رضایتمندی آنلاین

9-3 مقاصد رفتاری

10-3 تبلیغات شفاهی الکترونیک

4- روش

1-4 مقیاس ها و ابزار جمع آوری داده ها

2-4 نمونه

3-4 روندهای تحلیل داده ها

5- نتایج

1-5 تحلیل توصیفی

2-5 تحلیل ضریب تاییدی

3-5 تحلیل مدل ساختاری

6- نتیجه گیری و مفاهیم

7- محدودیت ها و تحقیقات آتی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The purpose of this article is to identify which dimensions of online convenience affect consumers’ intention of using online shopping and explore a conceptual model to measuring consumer perceptions of online shopping convenience in order to surpass the shortcomings of previous studies that did not examine the consequences of convenience shopping experience. A sample of 250 Portuguese young individuals participate in the empirical study. Confirmatory Factor Analysis (CFA) and a covariance-based Structural Equation Model (CB-SEM) were used to validate the measurement model and to test the relationships in the model. The results reveal that Possession, Transaction, and Evaluation are the dimensions with more influence in online shopping convenience. The outcomes of this study extend previous works on online convenience and help to understand which factors drive online satisfaction and enhance behavioral intentions and e-WOM. Contributions to the body of knowledge and the implications for e-commerce retailers are presented. In face of the findings, retailers should be conscious that customer expectations of online convenience have increased as a natural response to the service innovations introduced by website managers and marketers. Therefore, frequent monitoring of consumers’ perceptions and expectations about online convenience is a prerequisite for achieving continuous improvement in rendering highly convenient online service.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این مقاله تعیین ابعاد راحتی در خرید آنلاین می باشد که بر قصد مصرف کننده مبنی بر استفاده از خرید آنلاین تاثیر می گذارند و در ادامه مدل مفهومی برای سنجش نگرش مصرف کننده به راحتی خرید آنلاین بررسی می شود. این مقاله بر نقاط ضعف مطالعات قبلی تاکید دارد که به بررسی پیامدهای تجربه خرید راحت نپرداخته اند. 250 فرد جوان پرتغالی در مطالعه تجربی شرکت نمودند. تحلیل ضریب تاییدی و مدل معادله ساختاری مبنی بر کوواریانس برای تایید مدل اندازه گیری و آزمون روابط در مدل به کار رفتند. نتایج نشان می دهد که تهیه، تراکنش و ارزیابی ابعادی اند که بر راحتی خرید آنلاین تاثیر می گذارند. پیامدهای این مطالعه آثار قبلی درباره راحتی آنلاین گسترش داده و به درک عوامل رضایتمندی از آنلاین و ارتقا مقاصد رفتاری و تبلیغات شفاهی الکترونیکی کمک می کند. اثرگذاری ها بر حجم دانش و مفاهیم خرده فروش های تجارت الکترونیکی مطرح می شوند. خرده فروش ها در مواجه با یافته ها باید از انتظارات مشتری از راحتی خرید آنلاین آگاه باشند که عکس العمل طبیعی به نوآوری های خدماتی مطرح شده از جانب بازاریاب ها و مدیران وب سایت می باشد. لذا نظارت مکرر بر نگرش و انتظارات مشتری درباره راحتی خرید آنلاین برای دستیابی به بهبود دائم ارائه خدمات راحت آنلاین ضروری است.