تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله غشای کوپلیمری جدید ضد رسوب PVDF-g-THFMA ساخته شده توسط پلیمریزاسیون رادیکالی غیرفعال شده – نشریه الزویر

عنوان فارسی: غشای کوپلیمری جدید ضد رسوب PVDF-g-THFMA ساخته شده توسط پلیمریزاسیون رادیکالی غیرفعال شده برگشت پذیر القا شده نوری با Cu (II)
عنوان انگلیسی: Novel anti-fouling PVDF-g-THFMA copolymer membrane fabricated via photoinduced Cu(II)-mediated reversible deactivation radical polymerization
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 28 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20 (2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2018 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش فرمت ترجمه مقاله : pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله : بی نازنین سایز ترجمه مقاله : 14
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس نوع ارائه مقاله : ژورنال
ایمپکت فاکتور(IF) مجله : 3.850 در سال 2018 شاخص H_index مجله : 236 در سال 2019
شاخص SJR مجله : 1.039 در سال 2018 شناسه ISSN مجله : 0032-3861
شاخص Q یا Quartile (چارک) : Q1 در سال 2018 کد محصول : F1622
محتوای فایل : zip حجم فایل : 6.21Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی، شیمی کاربردی و شیمی پلیمر
مجله: پلیمر - Polymer
دانشگاه: آزمایشگاه مهندسی شیمی مواد گرا، کالج مهندسی شیمی، دانشگاه فناوری نانجینگ، چین
کلمات کلیدی: غشای پلی (وینیلیدین فلوراید)، پلی (وینیلیدین فلوراید)متصل شده به تتراهیدروفورفوریل متاکریلات، پلیمرازیسیون رادیکالی غیرفعال شده برگشت پذیر القا شده نوری (Cu (II، تغییر آب دوستی، خواص ضد رسوب
کلمات کلیدی انگلیسی: Poly(vinylidene fluoride) membrane - Poly(vinylidene fluoride) grafted with tetrahydrofurfuryl methacrylate - Photoinduced Cu(II)-mediated reversible deactivation radical polymerization - Hydrophilic modification - Anti-fouling property
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
ضمیمه: ندارد
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2018.10.019
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. تجربی

2.1. مواد

2.2. سنتز و خالص سازی PVDF-g-THFMA

2.3. شناسایی کوپلیمر PVDF-g-THFMA

2.4. آماده سازی غشا

2.5. شناسایی غشاها

3. نتایج و بحث

3.1. شناسایی NMR

3.2. تحلیل FTIR

3.3. مشخصه یابی غشا

4 .نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In this study, we fabricated a novel anti-fouling poly(vinylidene fluoride) (PVDF) membrane using a novel amphiphilic copolymer of PVDF grafted with tetrahydrofurfuryl methacrylate (PVDF-g-THFMA). This copolymer was synthesized via photoinduced Cu(II)-mediated reversible deactivation radical polymerization. The amphiphilic copolymer was characterized by 1H nuclear magnetic resonance and Fourier transform infrared spectroscopy. The morphology of the copolymer was examined using scanning electron microscopy. The permeability and hydrophilicity of the membranes were evaluated on the basis of their pure water flux and dynamic contact angles, respectively. The anti-fouling property of the membranes was evaluated by carrying out filtration using a bovine serum albumin (BSA) solution. The PVDF-g-THFMA copolymer membranes showed a pure flux of up to 293.9 L m−2 h−1 bar−1 and a molecular weight cut off of 39.5 kDa. After the filtration of the BSA solution, the PVDF-g-THFMA copolymer membrane was washed with deionized water and the recovery ratio of the pure water flux reached a value of 89.1%. The modified membrane showed good filtration performance and anti-fouling property.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مطالعه، با استفاده از کوپلیمر دو محیط دوست جدید PVDF متصل شده به تتراهیدروفورفوریل متاکریلات (PVDF-g-THFMA)، یک غشای پلی (وینیلیدین فلورید) (PVDF) ضد رسوب جدید ساختیم. این کوپلیمر توسط پلیمریزاسیون رادیکالی غیر فعال شده ی برگشت پذیر القا شده ی نوری Cu(II) سنتنز شد. کوپلیمر دو محیط دوست توسط تشدید مغناطیسی هسته H و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه شناسایی شد. ریخت شناسی کوپلیمر با استفاده از میکروسوپ روبش الکترونی بررسی شد. نفوذ پذیری و آب دوستی غشاها به ترتیب بر اساس شار آب خالص و زاویه تماس پویا ارزیابی شد. خواص ضدرسوب غشاها توسط اجرای فیلتراسیون با استفاده از محلول سرم آلبومین گاوی (BSA) ارزیابی شد. غشاهای کوپلیمر PVDF-g-THFMA شار خالص تا 293.9 و برش وزن مولکولی 39.5 kDa را نشان دادند. بعد از فیلتراسیون محلول BSA، غشاهای کوپلیمر PVDF-g-THFMA با آب یون زدایی شده شسته شد و نسبت بازیابی شده ی شار آب خالص به مقدار 89.1% رسید. غشای اصلاح شده عملکرد فیلتراسیون و خواص ضدرسوب خوبی را نشان دادند.