تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله جامعه شناسی تکاملی عشق – نشریه JSTOR

عنوان فارسی: جامعه شناسی تکاملی عشق
عنوان انگلیسی: An Evultionary Sociology Of Love
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 1997 نشریه : JSTOR
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F950 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.69Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اجتماعی
گرایش های مرتبط با این مقاله: جامعه شناسی
مجله: مجله بین المللی جامعه شناسی خانواده - International Journal of Sociology of the Family
دانشگاه: موسسه پلی تکنیک، نیویورک
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

دیدگاه های جامعه شناسی در خصوص عشق

مفهوم انسانی عشق

عشق و تکامل اجتماعی فرهنگی

جامعه شناسی تکاملی عشق

معادل سازی عشق و آگاهی است.

آینده روابط صمیمانه

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Sociologists of marriage and the family have generally treated love as a heterosexual, romantic, and marital phenomenon. They have approached it from a microsocial perspective, and have tended to define it in psychological terms. Love has rarely been considered a core concept in sociological theorizing. In this paper, I outline a macrosociological perspective on love that lends itself to an evolutionary interpretation. I explore the implications of the conceptualization of love as a social fact for theorists concerned with the conditions which facilitate sociocultural evolution and human development. Humanistic perspectives on love developed primarily by psychologists are, I suggest, compatible with recent developments in evolutionary theory regarding the importance of cooperation. Sorokin's speculations on the power of love are discussed as anticipations of the more systematic treatment carried out by more recent investigators. Love manifests the function of intimacy as a factor in facilitating information exchange and learning. This idea leads to the notion that love—appropriately conceived—is an evolutionary mechanism. Love may be a manifestation of a critical cooperative factor needed to solve emerging problems of individual and collective survival and growth. These problems are new in type and scale. There is a link, I argue, between love and the global political, economic, and general cultural imperatives of our time. The recognition and analysis of this link can, I suggest, improve our understanding of contemporary society in evolution.

نمونه متن ترجمه

چکیده

جامعه شناسان ازدواج و خانواده، به طور کلی عشق را یک پدیده زناشویی، رومانتیک و دگر جنس گرا می دانند. آن ها عشق را از دیدگاه خرده نظام اجتماعی در نظر می گیرند و از دیدگاه روان شناسی آن را تعریف می کنند. عشق به ندرت یک مفهوم مرکزی و محوری در نظریه پردازی جامعه شناسی در نظر گرفته می شود. در این مقاله من به بررسی دیدگاه های جامعه شناسی کلان در خصوص عشق می پردازم که برای تفسیر تکاملی می تواند مناسب باشد. من اهمیت و پیامد های مفهومی سازی عشق را به عنوان یک حقیقت اجتماعی از دیدگاه نظریه پردازان و شرایط بهبود دهنده تکامل اجتماعی فرهنگی و توسعه انسانی بررسی می کنم. دیدگاه های انسانی در خصوص عشق که توسط روان شناسان ارایه شده است با پیشرفت ها و توسعه های اخیر در تئوری تکاملی از حیث اهمیت همکاری سازگار است. فرضیات سوروکین در خصوص قدرت عشق نیز همانند پیش بینی رفتار های اصولی و سیستمی انجام شده توسط محققان اخیر بررسی بحث می شوند. عشق تجلی گر نزدیکی و صمیمت به عنوان عاملی در تسهیل تبادل و یادگیری اطلاعات می باشد. این ایده منجر به مفهومی می شود که بر اساس آن عشق یک مکانیسم تکاملی است. عشق می تواند مصداق و تجلی گر عامل همکاری و مشارکتی بحرانی مورد نیاز برای حل مسائل مورد نیاز رشد و باقی فردی و جمعی می باشد. این مسائل از نظر نوع و مقیاس جدید هستند. یک ارتباط بین عشق و ملزومات سیاسی جهانی، اقتصادی و فرهنگی عمومی وجود دارد.تشخیص و تحلیل این ارتباط می تواند موجب افزایش درک ما از جامعه معاصر در حال تکامل شود.