تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله روش های طیف سنجی برای اندازه گیری همزمان مخلوط دیمن هیدرینات و سیناریزین – نشریه الزویر

عنوان فارسی: روش های طیف سنجی برای کار با طیف نرمالیزه شده برای اندازه گیری همزمان مخلوط دیمن هیدرینات و سیناریزین
عنوان انگلیسی: Development of normalized spectra manipulating spectrophotometric methods for simultaneous determination of Dimenhydrinate and Cinnarizine binary mixture
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4949 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.61Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: شیمی و داروسازی
گرایش های مرتبط با این مقاله: شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی دارویی
مجله: مجله Spectrochimica قسمت الف: طیف سنجی مولکولی و بیو مولکولی
دانشگاه: گروه شیمی تحلیلی، دانشکده داروسازی، قاهره، مصر
کلمات کلیدی: دیمن هیدرینات، سیناریزین، طیف نرمال، مرکز ثابت به طور همزمان، نسبت مشتق به طور همزمان، روش نسبت نقطه H علاوه براستاندارد
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکده

مقدمه

مطالعات تجربی

ابزار و نرم افزار

مواد و معرفها

محلولها

محلولهای استاندارد کاری( 100,0وmg〖mL〗^(-1))

محلولهای مخلوط تهیه شده در ازمایشگاه

فرمولاسیون دارویی محلولها

فرآیند

مرکز ثابت همزمان SCC

نسبت استقاقی همزمان" SDD"

روش افزودن نسبت استاندارد نقطه H ‘‘RHPSAM’’.

ارزیابی مخلوطهای آماده شده در آزمایشگاه

ارزیابی فرمولاسیون دارویی

نتایج و توضیحات

مرکز ثابت همزمان ‘‘SCC’’

اسپکترومتری نسبت مشتق همزمان SDD

روش افزودن استاندارد نسبت نقطه H

معتبر سازی روش

خطی بودن

محدوده

دقت

گزینش پذیری

دقت

آنالیز آماری

جمع بندی

نمونه متن انگلیسی

abstract

Simultaneous determination of Dimenhydrinate (DIM) and Cinnarizine (CIN) binary mixture with simple procedures were applied. Three ratio manipulating spectrophotometric methods were proposed. Normalized spectrum was utilized as a divisor for simultaneous determination of both drugs with minimum manipulation steps. The proposed methods were simultaneous constant center (SCC), simultaneous derivative ratio spectrophotometry (S1 DD) and ratio H-point standard addition method (RHPSAM). Peak amplitudes at isoabsorptive point in ratio spectra were measured for determination of total concentrations of DIM and CIN. For subsequent determination of DIM concentration, difference between peak amplitudes at 250 nm and 267 nm were used in SCC. While the peak amplitude at 275 nm of the first derivative ratio spectra were used in S1 DD; then subtraction of DIM concentration from the total one provided the CIN concentration. The last RHPSAM was a dual wavelength method in which two calibrations were plotted at 220 nm and 230 nm. The coordinates of intersection point between the two calibration lines were corresponding to DIM and CIN concentrations. The proposed methods were successfully applied for combined dosage form analysis, Moreover statistical comparison between the proposed and reported spectrophotometric methods was applied.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در این مقاله تخمین همزمان مخلوط دوتایی سیناریزین (CIN) و دیمن هیدرینات (DIM) با فرایندهای ساده بررسی شده است. سه نسبت روش اسپکترومتری برای انجام کار پیشنهاد شده است. طیف نرمالیزه شده به عنوان بخشیاب مشترک برای تخمین همزمان دو دارو با کمترین مراحل کاری مورد استفاده قرار گرفته است.

روشهای پیشنهادی مرکز ثابت همزمان (SCC)، اسپکترومتری نسبت مشتقی همزمان (SDD) و روش افزودن استاندارد نسبت نقطه H (RHPSAM). میباشند. دامنه های قله در نقطه جاذب ایزو در طیف نسبت برای تخمین غلظت کلی DIM,CIN اندازه گیری شد. برای تخمین بعدی غلظت DIM تفاوت بین ارتفاع قله در 250nm و nm267 در SCC مورد استفاده قرار گرفت. در حالیکه دامنه قله در 275 nm از اولین طیف نسبت مشتقی در SDD استفاده شده است. بنابراین تفریق غلظت DIM از مقدار کل، غلظت CIN را میدهد. آخرین RHPSAM روش دوگانه طول موج است که دو کالیبراسیون در nm 220 و nm 230 رسم شده است. مختصات نقطه تقاطع بین دو خط کالیبراسیون به غلظتهای DIM و CIN نسبت داده میشود. روشهای پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی برای آنالیز دوزهای ترکیبی به کار گرفته میشود، به علاوه مقایسه اماری بین روشهای اسپکترومتری پیشنهادی و پیشنهادی انجام شده است.