ترجمه مقاله تاثیر تمرینات همزمان مقاومتی و استقامتی بر احساس گرسنگی و PYY در مردان چاق

ترجمه مقاله تاثیر تمرینات همزمان مقاومتی و استقامتی بر احساس گرسنگی و PYY در مردان چاق
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر تمرینات همزمان مقاومتی و استقامتی بر احساس گرسنگی و PYY در مردان چاق
عنوان انگلیسی
The Effects of Concurrent Resistance and Endurance Exercise on Hunger Feelings and PYY in Obese Men
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
4
سال انتشار
2014
نشریه
Ijssjournal
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7930
رشته های مرتبط با این مقاله
تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی
مجله
مجله بین المللی مطالعات ورزشی - International Journal of Sport Studies
دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران
کلمات کلیدی
چاقی، اشتها، تمرین همزمان، تمرین متعادل، بی اشتهایی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Purpose: Exercise could reverse the positive energy balance by increased energy expenditure and hunger suppresses. Hormones that play a role in appetite involved in the brain-gut axis of eating behavior come from different sources. No studies have examined the effect of acute concurrent exercise on hunger and PYY. Our purpose was to investigate the effects of a bout concurrent exercise on hunger feelings and plasma PYY in in obese men. Materials and Methods: Twelve-four untrained obese male were volunteered to participate in this study. Participants after eating standard breakfast, performed 7 resistance exercises against resistance corresponding to 60% of 1RM bout then ran on the cycle ergometer for 30 minutes at 60% of maximum heart rate in a random cross-over fashion. Venous blood sample was obtained in pre exercise and 30min post exercise bout. Visual analogue scales (VAS) used to assess subjective hunger sensations. Data were analyzed by Student’s paired and unpaired t-tests. Statistical significance was set at P<0.05. Results: There was a significant increase in plasma PYY concentration at post exercise compared with pre exercise and control (p=0.038). Hunger scores were significantly decreased 30-min following the exercise period in experimental group (p=0.003). Conclusion: Our results showed that plasma PYY concentration increased and hunger depressed following a combined resistance and aerobic exercise at 60% of 1RM or HRmax in obese men. Therefore, increased plasma PYY concentration after a single concurrent exercise session in obese men may possibly contribute to hunger (appetite) suppression.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف: تمرینات ورزشی می توانند تعادل مثبت انرژی را با افزایش مصرف انرژی و سرکوب گرسنگی معکوس نمایند. هورمون هایی که در اشتها نقش دارند در محور مغز - روده رفتار تعذیه ای منبعث از منابع مختلف درگیر هستند. هیچ مطالعه ای به بررسی تاثیر تمرینات شدید و همزمان ورزشی بر گرسنگی و PYY نپرداخته اند. هدف ما بررسی تاثیر یک دوره تمرینات همزمان ورزشی بر احساس گرسنگی و PYY پلاسما در مردان چاق بود.
مواد و روش ها: دوازده - مرد چاق ورزش نکرده برای شرکت در این مطالعه داوطلب شدند. شرکت کنندگان پس از خوردن صبحانه استاندارد، 7 تمرین مقاومتی را در برابر مقاومت مطابق با 60٪ جلسه lRM اجرا نمودند سپس بر روی ارگومتر یا کارسنج چرخه ای به مدت 30 دقیقه با 60 درصد حداکثر ضربان قلب بر یک مبنای همگذری یا کراس اوور تصادفی دویدند. نمونه خون وریدی پیش از تمرین و 30 دقیقه پس از جلسه تمرینی به دست آمد. مقیاس های تشابه بصری (VAS) از ارزیابی احساس گرسنگی ذهنی استفاده نمودند. داده ها با از آزمون های t – استیودنت زوج و جفت نشده تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری آماری در P <0.05 در نظر گرفته شد.
نتایج: افزایش معنی داری در غلظت PYY پلاسما پس از تمرین در مقایسه با قبل از تمرین و شاهد یا کنترل (0.038 = p) وجود داشت. نمرات گرسنگی 30 دقیقه پس از دوره تمرین در گروه آزمایشی کاهش معنی داری داشت (0.003 = p).
نتیجه‌گیری: نتایج ما افزایش غلظت PYY پلاسما و تخفیف گرسنگی را پس از یک تمرین مقاومتی و هوازی ترکیبی با 60 درصد lRM یا HRmax در مردان چاق نشان داد. بنابراین، افزایش غلظت PYY پلاسما پس از یک جلسه تمرین همزمان در مردان چاق احتمالا‍ً می تواند به سرکوب (اشتها) گرسنگی کمک کند.