مقاله با پاورپوینت جغرافیا

دانلود ترجمه مقالات به همراه پاورپوینت رشته جغرافیا
دانلود ترجمه مقاله مه به عنوان منبع آب شیرین - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله مه به عنوان منبع آب شیرین - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 15