مقالات ترجمه شده رشته مهندسی الکترواپتیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی الکترواپتیک
دانلود ترجمه مقاله تبدیل طول موج تمام نوری یک سیگنال پوشیده از هرج و مرج - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله تبدیل طول موج تمام نوری یک سیگنال پوشیده از هرج و مرج - مجله IEEE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8