مقالات ترجمه شده رشته دینامیک و ارتعاشات

لیست مقالات ترجمه شده رشته دینامیک و ارتعاشات
ترجمه مقاله تحلیل تماسی-ضربه ای سیستم های روتوری چرخدنده ای - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل تماسی-ضربه ای سیستم های روتوری چرخدنده ای - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله رزونانس های غیرخطی در ارتعاشات اجباری صفحات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رزونانس های غیرخطی در ارتعاشات اجباری صفحات - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1978
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15