مقالات ترجمه شده رشته بیوفیزیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته بیوفیزیک
ترجمه مقاله کاربرد ریزسیال شناسی در زیست شناسی سلول های بنیادی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کاربرد ریزسیال شناسی در زیست شناسی سلول های بنیادی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله اساس ساختاری ویژگی دارویی آلبومین سرم انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اساس ساختاری ویژگی دارویی آلبومین سرم انسانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ترکیب لایه ها و سازه های منسجم در جریان های آبی گیاهی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله ترکیب لایه ها و سازه های منسجم در جریان های آبی گیاهی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
دانلود ترجمه مقاله مدل سازی مولکولی و طراحی دارو - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل سازی مولکولی و طراحی دارو - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله ژل الکتروفورز دو بعدی در پروتئومیکس - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ژل الکتروفورز دو بعدی در پروتئومیکس - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 18