مقالات ترجمه شده رشته رادیولوژی دامپزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته رادیولوژی دامپزشکی
ترجمه مقاله سونوگرافی زانوی اسب: تکنیک های پیشرفته و ابتدایی - سایر

ترجمه مقاله سونوگرافی زانوی اسب: تکنیک های پیشرفته و ابتدایی - سایر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اوروگرافی دفعی در حیوانات

ترجمه مقاله اوروگرافی دفعی در حیوانات

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تشخیص رادیوگرافی، لنفوسارکوم ریوی در یک بز - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تشخیص رادیوگرافی، لنفوسارکوم ریوی در یک بز - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8