تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تجسم بعد از شبیه سازی خودکار خط مونتاژ تولید ساختمان مودولار – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تجسم بعد از شبیه سازی خودکار خط مونتاژ تولید ساختمان مودولار
عنوان انگلیسی: Automated post-simulation visualization of modular building production assembly line
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : F1285
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.86Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: معماری و عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت پروژه و ساخت، مدیریت ساخت و سازه
مجله: اتوماسیون در ساخت و ساز - Automation in Construction
دانشگاه: گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه آلبرتا، کانادا
کلمات کلیدی: تجسم، تولید ناب، پروسه تولید ساختمانهای مودولار، شبیه سازی، انیمیشن
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.autcon.2011.06.007
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-شرح مسئله

3-روش شناسی مطرح شده

4-معماری سیستم

5-رهیافتهای شبیه سازی و تجسم سه بعدی

6-اجرای سیستم مطرح شده: یک مطالعه موردی

7-نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Simulation is often used to model production processes with the aim of understanding and improving them. In many cases, however, information produced by simulation is not detailed enough and can be misinterpreted. The use of visualization in combination with simulation can provide project participants with a detailed-level model to prevent misinterpretation of information and to understand the production process. The purpose of this research is to automate the visualization process as a post-simulation tool through sharing interactive information between simulation and visualization. The proposed methodology has been applied to the production line of modular buildings with the output of lean, simulation, and visualization in the form of animation. Based on the new scheduling developed by applying lean principles, a simulation model was built and its output was extracted to an ASCII file to be used as input for visualization. 3D visualization was developed using Maxscript in 3D Studio Max for automation of the visualization process. The proposed methodology has been applied to a case study to illustrate the essential features of the work and its benefits for decision making.

نمونه متن ترجمه

چکیده

شبیه سازی اغلب برای مدلسازی پروسه های تولیدی با هدف درک و بهبود آنها صورت می گیرد. ولی در بسیاری موارد، اطلاعات تولیدی توسط شبیه سازی به قدر کافی تفصیل نیافته و می تواند اشتباه تفسیر شود. استفاده از تجسم در ترکیب با شبیه سازی می تواند برای شرکت کنندگان پروژه مدل در سطح مفصل را برای پیشگیری از تفسیر اشتباه اطلاعات و درک پروسه تولیدی فراهم سازد. هدف این تحقیقات خودکارسازی پروسه تجسم به شکل یک ابزار بعد از شبیه سازی از طریق اشتراک اطلاعات تعاملی میان شبیه سازی و تجسم است. روش شناسی مطرح شده برای خط تولیدی ساختمانهای مودولار با خروجی ناب، شبیه سازی و تجسم به شکل انیمیشن بکار بسته شده است. براساس زمانبندی جدید ایجاد شده با بکارگیری اصول ناب، یک مدل شبیه سازی ساخته گردید و خروجی آن به یک فایل ASCII استخراج گردید تا به شکل خروجی برای تجسم بکار گرفته شود. تجسم 3 بعد با استفاده از MaxScript در نرم افزار 3D Studio Max برای خودکارسازی پروسه تجسم تدوین گردید. روش شناسی مطرح شده به مطالعه موردی برای نشان دادن خصوصیات اساسی کار و مزیت های آن برای تصمیم گیری بکار بسته شده است.