تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله پنج نکته کاربردی برای افزایش فعالیت ایمیلی و بهبود نامه رسانی الکترونیکی

عنوان فارسی: پنج نکته کاربردی برای افزایش فعالیت ایمیلی و بهبود نامه رسانی الکترونیکی
عنوان انگلیسی: Five Tips for Increasing Email Engagement and Improve Inboxing
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 4
سال انتشار : 2015 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : F1000
محتوای فایل : zip حجم فایل : 225.54Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: بازایابی
مجله: MarketingProf
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

1. برنامه ی زمانی ایمیلی داشته باشید

2. مخاطبان خود را دسته بندی کنید

3. تعیین دامنه ی ثانویه

4. داده های خود را پاک کنید

5. کمپین های ایمیلی بر انگیخته شده

6. چرا بازاریاب ها باید به این نکته های کاربردی توجه داشته باشند؟

نمونه متن انگلیسی

The rise in email volume has created a challenge for marketers. As subscribers become more selective, marketers have to create an experience and deliver quality to ensure continued email opens and high inboxing (inbox delivery) rates. When brands don't consider the consumer expectation when developing their email campaigns, often the result is a struggling program with low inboxing rates and, consequently, low engagement levels. To increase engagement and overall effectiveness of email campaigns, marketers need to focus on inboxing. Why? Because higher inboxing rates translate into higher open, click, and conversion rates, all of which ultimately affect program revenue. Here are five tips to make sure your emails reach the inboxes of your subscribers and keep your email marketing engagement rates high.

نمونه متن ترجمه

افزایش حجم ایمیل های ارسالی چالشی پیش روی بازاریاب ها نهاده است. مشترکین فقط ایمیل هاییکه مناسب میبینند را باز میکنند، از اینرو بازاریاب ها باید کیفیت ایمیل ها و نحوه ی ارائه ی آنها را ارتقاء دهند، تا بلکه مشترکین بصورت متداوم مشتاق به باز کردن آنها باشند.

اگر برندها حین طراحی و تعریف کمپین های ایمیلی خود انتظارات مصرف کننده را مدنظر قرار ندهند نتیجه برنامه ای مشکل دار خواهد بود که در نهایت در ورود به صندوق ورودی مصرف کننده ها کمتر موفق میشود.

جهت افزایش مشغولیت زایی و کارایی کلی کمپین های ایمیلی، بازاریاب ها باید به میزان ورود نامه هایشان به صندوق ورودی مصرف کننده ها توجه لازم را داشته باشند. چرا؟ چون وقتی تعداد ورود نامه ها به صندوق ورودی افزایش یابد خود بخود تعداد باز کردن، کلیک کردن و در نتیجه مکاتبات افزایش مییابد که نتیجه ای جز افزایش درآمد برنامه ندارد. در اینجا پنج نکته ی کاربردی آورده میشود که با عمل به آنها مطمئن خواهید بود که ایمیل هایتان به صندوق ورودی مشترکین تان رسیده و میزان مشغولیت زایی بازاریابی ایمیلی تان بالا خواهد بود.