مقاله با پاورپوینت مهندسی نساجی

دانلود ترجمه مقالات به همراه پاورپوینت رشته مهندسی نساجی
دانلود ترجمه مقاله تجزیه تحلیل بافت حلقوی استراحتی خشک - مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله تجزیه تحلیل بافت حلقوی استراحتی خشک - مجله تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 35