مقالات ترجمه شده رشته کنترل شکاری

لیست مقالات ترجمه شده رشته کنترل شکاری
دانلود ترجمه مقاله طراحی اتوپایلوت موشک LPV - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی اتوپایلوت موشک LPV - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله اثرات ناب برنامه های هوافضا

دانلود ترجمه مقاله اثرات ناب برنامه های هوافضا

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27