مقالات ترجمه شده رشته پرتو پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته پرتو پزشکی
دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله درمان بیماری تومور سیاه رنگ چشمی ملانوما با دانه ید-۱۲۵

دانلود ترجمه مقاله درمان بیماری تومور سیاه رنگ چشمی ملانوما با دانه ید-۱۲۵

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله کاربرد منطق فازی در تشخیص کامپیوتری سرطان سینه - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله کاربرد منطق فازی در تشخیص کامپیوتری سرطان سینه - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله بیماری سرطان

دانلود ترجمه مقاله بیماری سرطان

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20