دانلود مقالات ترجمه شده مجله IJCSI

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله IJCSI به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله یک الگوریتم مسیریابی پایدار فازی برای MANET - نشریه IJCSI

ترجمه مقاله یک الگوریتم مسیریابی پایدار فازی برای MANET - نشریه IJCSI

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله مدیریت منابع اقتصاد محور و برنامه‌ ریزی محاسبات شبکه - نشریه IJCSI

ترجمه مقاله مدیریت منابع اقتصاد محور و برنامه‌ ریزی محاسبات شبکه - نشریه IJCSI

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله کاوش داده توزیع شده با استفاده از قوانین وابستگی - نشریه IJCSI

ترجمه مقاله کاوش داده توزیع شده با استفاده از قوانین وابستگی - نشریه IJCSI

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله رویکردی برای بهینه ‌سازی انتخاب خدمات وب مبتنی بر Skyline - نشریه IJCSI

ترجمه مقاله رویکردی برای بهینه ‌سازی انتخاب خدمات وب مبتنی بر Skyline - نشریه IJCSI

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15