آخرین اخبار آزمون تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا 1402

جدیدترین اخبار آزمون شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا در سال 1402


 آزمون تاسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا (آبان 1402)

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نظر دارد به استناد ماده 11 آئین نامه تاسیس و فعالیت شركتهای حمل و نقل بین المللی کالا سی‌اُمین دوره آزمون مذكور را در آذر ماه سال 1402 برگزار نماید.

لینک ثبت نام آزمون تاسیس و فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللی کالا

گاهشمار آزمون تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا

مهلت ثبت نام: تا 25 آبان 1402
دریافت کارت آزمون: 14 آذر 1402
زمان برگزاری آزمون: 16 آذر 1402

شرایط عمومی آزمون تاسیس و فعالیت شرکت حمل و نقل

متقاضیان شركت در آزمون، به استناد مواد 12 و 13 آئین نامه تاسیس و فعالیت شركت های حمل و نقل بین المللی کالا باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران
ب- متدین به یكی از ادیان رسمی كشور
ج- عدم سوء پیشینه موثر كیفری كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میشود.
د- عدم اعتیاد به مواد مخدر
هـ- داشتن كارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد
و- داشتن حداقل 25 سال سن (ملاک تعیینِ حداقل سن، روز اول ثبت نام است)
ز- داشتن حداقل دیپلم كامل متوسطه

شرایط اختصاصی آزمون

داشتن سابقه كار مفید اجرایی در زمینه حمل و نقل بین المللی به شرح ذیل:
– دیپلم 8 سال -كاردانی 6 سال -كارشناسی 4 سال –كارشناسی ارشد 3 سال -دكتری 2 سال
تبصره: در مورد افرادی كه دارای مدرک دانشگاهی در زمینه حمل و نقل هستند دو سال از سابقه تعیین شده در رده مدرک تحصیلی كسر میشود.
نكته مهم: سابقه كار مفید اجرایی به یکی از شیوه های ذیل احراز میشود:
الف) تائیدیه وزارتخانه یا سازمانی كه متقاضی سوابق مفید اجرایی در زمینه حمل و نقل بین المللی دارد، با ارائه اسنادی از قبیل بازخریدی، بازنشستگی یا مستعفی شدن.
ب) روزنامه رسمی كشور مبنی بر عضویت متقاضی در هیئت مدیره شركت یا شركت های حمل و نقل بین المللی کالا و یا اشتغال به سمت مدیر عامل.
ج) تائیدیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینكه متقاضی در شركت یا شركت های حمل و نقل بین المللی به لحاظ اشتغال در امر حمل و نقل بین المللی کالا حق بیمه پرداخت نموده است.
تبصره) متقاضیان مشمول بند (ج) میبایست اشتغال عملی آنها در زمینه كار مفید اجرایی حمل و نقل بین المللی باید توسط انجمن صنفی شركت های حمل و نقل بین المللی مربوط تائید شود.
تذكر1: مدارک تحصیلی متقاضیان باید متناسب با سطح مقطع تحصیلی (اعم از دیپلم، كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری) مورد تائید وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
تذكر2: ملاک عمل برای محاسبه سوابق كاری، آخرین روز ثبت نام در آزمون است.
تذكر3: سوابق كاری مفید اجرایی از شركت های حمل و نقل بین المللی کالا كه پروانه فعالیت از وزارت راه و شهرسازی دارند مورد تائید است.

اهم موضوعات و منابع آزمون تاسیس و فعالیت شرکت حمل و نقل

1ـ بارفرابری II و حمل و نقل گذربردی (ترانزیت جاده)/ طبق برنامه درسی فیاتا
2ـ قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی کالا  و مسافر (ریلی، دریایی، هوایی و جادهای و بخشنامه های مرتبط)
3ـ راهنمای كنوانسیون TIR به همراه كنوانسیون گمركی محفظه های بار
4ـ دوره آموزشی حمل و نقل جادهای بین المللی کالا/ جلدهای اول و دوم (طبق برنامه درسی آكادمی ایرو) ـ اتاق بازرگانی ایران
5ـ مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی
6ـ راهنامه (CMR)
7ـ آشنایی با سازمان و كنوانسیون های مرتبط با حمل و نقل بین المللی
8ـ سازمانها و كنوانسیون های گمركی
9ـ آیین نامه نحوه بارگیری و حمل ایمن بار و وسایل نقلیه جاده ای
10ـ آیین نامه اجرایی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک
11ـ دستورالعمل جابه جایی محمولات ترافیكی
12ـ مقررات حمل و نقل بار در راه های كشور و اصلاحیه آن
13ـ آشنایی با سیستمهای بسته بندی، تخلیه و بارگیری کالا
14ـ آخرین نسخه اینكوترمز (مقررات رسمی اتاق بازرگانی بین الملل برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی)
15ـ مسئولیتهای مدنی حمل و نقل زمینی (جاده و ریل)
16ـ حمل و نقل بین الملل از نگاه حقوق، اسناد مدیریت پروژه و ریسك
17ـ قانون امور گمركی به انضمام آیین نامه اجرایی آن
18ـ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایران و آیین نامه اجرایی آن
19ـ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه آیین نامه های اجرایی آن
20ـ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون تجدید نظر كیوتو
21ـ قانون و مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و آیین نامه مربوط
22ـ بیمه حمل و نقل در تجارت بین الملل
23ـ مدیریت و اقتصاد حمل و نقل بین المللی
24ـ مدیریت بازاریابی حمل و نقل بین المللی
25ـ ضوابط و مقررات تأسیس و فعالیت شركتهای حمل و نقل بین المللی کالا
تذكر: موضوعات و سرفصلهای مرتبط با مواد آزمون، صرفاً به منظور آشنایی متقاضیان ارائه شده است و بدیهی است تعهد قانونی یا عرفی جهت الزام به طرح سؤال از تمام یا قسمت هایی از آنها، برای این سازمان ایجاد نمیكند. مضافاً اینكه مطابق آیین نامه جاری، اشراف متقاضیان به دانش، تجربه و مهارتهای مرتبط با موضوعات حمل و نقل بین المللی مدنظر میباشد.
بدیهی است آخرین نسخ هریك از منابع معرفیشده، مرجع تلقی میشود.

مواد آزمون

آزمون شامل 120 سوال به صورت چهارجوابی درقالب یك دفترچه با سرفصل های زیر و ضریب 1 و با لحاظ نمره منفی خواهد بود.
مجموعه مواد امتحانی (انواع حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا ـ قوانین، مقررات و آیین نامه های انواع حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا و امور گمركی ـ سازمانها و كنوانسیون های انواع حمل و نقل بین المللی کالا، گمركی و قوانین و اسناد ذیربط آنها ـ كلیه ضوابط و مقررات مربوط به حمل (بسته بندی، بارگیری، مهار، حمل و تخلیه) و ایمنی انواع کالا و بارهای ترافیكی و مواد خطرناک ـ بیمه های مختلف مرتبط با امور حمل و نقل بین المللی ـ مدیریت امور مرتبط با پایانه های حمل و نقل (از جمله در بنادر) ـ اسناد حمل و نقل بین المللی کالا و مبادلات تجاری بین الملل ـ مدیریت بازاریابی و اقتصاد حمل و نقل بین المللی ـ زبان انگلیسی تخصصی حمل و نقل و ترانزیت)

ثبت نام آزمون تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا (19 شهریور 1402)

سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در نظر دارد به استناد ماده 11 آئین نامه تاسیس و فعالیت شركت‌های حمل و نقل بین المللی کالا بیست و نهمین دوره آزمون مذكور را در مهر ماه سال 1402 برگزار نماید.

گاه شمار آزمون:

مهلت ثبت نام: تا 26 شهریور 1402
دریافت کارت آزمون: 12 مهر 1402
زمان برگزاری آزمون: 14 مهر 1402

کاربر گرامی، متن زیر تنها بخشی از دفترچه راهنمای آزمون تاسیس شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا در شهریور 1402 میباشد.جهت مطالعه کامل میتوانید از طریق لینک زیر دفترچه راهنمای ثبت نام را دانلود و بررسی نمایید

 

شرایط عمومی آزمون تاسیس شرکت حمل و نقل

متقاضیان شركت در آزمون، به استناد مواد 12 و 13 آئین نامه تاسیس و فعالیت شركت های حمل و نقل بین المللی کالا باید واجد شرایط ذیل باشند:
1- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران
2- متدین به یكی از ادیان رسمی كشور
3- عدم سوء پیشینه موثر كیفری كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میشود
4- عدم اعتیاد به مواد مخدر
5- داشتن كارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد
6- داشتن حداقل 25 سال سن (ملاک تعیینِ حداقل سن، روز اول ثبت نام است)
7- داشتن حداقل دیپلم كامل متوسطه

شرایط اختصاصی آزمون تاسیس شرکت حمل و نقل

داشتن سابقه كار مفید اجرایی در زمینه حمل و نقل بین المللی به شرح ذیل:
دیپلم 8 سال- كاردانی 6 سال – كارشناسی 4 سال – كارشناسی ارشد 3 سال- دكتری 2 سال
تبصره – در مورد افرادی كه دارای مدرک دانشگاهی در زمینه حمل و نقل هستند دو سال از سابقه تعیین شده در رده مدرک تحصیلی كسر میشود.
نكته مهم: سابقه كار مفید اجرایی به یکی از شیوه های ذیل احراز میشود :
الف) تائیدیه وزارتخانه یا سازمانی كه متقاضی سوابق مفید اجرایی در زمینه حمل و نقل بین المللی دارد، با ارائه اسنادی از قبیل بازخریدی، بازنشستگی یا مستعفی شدن.
ب) روزنامه رسمی كشور مبنی بر عضویت متقاضی در هیئت مدیره شركت یا شركتهای حمل و نقل بین المللی کالا و یا اشتغال به سمت مدیر عامل.
ج) تائیدیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینكه متقاضی در شركت یا شركت های حمل و نقل بین المللی به لحاظ اشتغال در امر حمل و نقل بین المللی کالا حق بیمه پرداخت نموده است.
تبصره) متقاضیان مشمول بند (ج) میبایست اشتغال عملی آنها در زمینه كار مفید اجرایی حمل و نقل بین المللی باید توسط انجمن صنفی شركتهای حمل و نقل بینالمللی مربوط تائید شود.
تذكر1: مدارک تحصیلی متقاضیان باید متناسب با سطح مقطع تحصیلی (اعم از دیپلم، كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری) مورد تائید »وزارت آموزش و پرورش« و »وزارت علوم، تحقیقات و فناوری« باشد.
تذكر2: ملاک عمل برای محاسبه سوابق كاری، آخرین روز ثبت نام در آزمون است.
تذكر3: سوابق كاری مفید اجرایی از شركتهای حمل و نقل بین المللی كاال كه پروانه فعالیت از وزارت راه و شهرسازی دارند مورد تائید است.

مواد آزمون تاسیس شرکت حمل و نقل بین المللی

– آزمون شامل 120 سوال به صورت چهارجوابی درقالب یك دفترچه با سرفصل های زیر و ضریب 1 و با لحاظ نمره منفی خواهد بود.
مجموعه مواد امتحانی:
انواع حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا ـ قوانین، مقررات و آیین نامه های انواع حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا و امور گمركی ـ سازمانها و كنوانسیون های انواع حمل و نقل بین المللی کالا، گمركی و قوانین و اسناد ذیربط آنها ـ كلیه ضوابط و مقررات مربوط به حمل (بسته بندی، بارگیری، مهار، حمل و تخلیه) و ایمنی انواع کالا و بارهای ترافیكی و مواد خطرناک ـ بیمه های مختلف مرتبط با امور حمل و نقل بین المللی ـ مدیریت امور مرتبط با پایانه های حمل و نقل (از جمله در بنادر) ـ اسناد حمل و نقل بین المللی کالا و مبادلات تجاری بین الملل ـ مدیریت بازاریابی و اقتصاد حمل و نقل بین المللی ـ زبان انگلیسی تخصصی حمل و نقل و ترانزیت

 

برای آمادگی بیشتر برای شرکت در آزمون های تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا و در صورت تمایل به دانلود رایگان نمونه سوالات و جزوات آموزشی رایگان آزمون های مرتبط، میتوانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

سوالات آزمون شرکت حمل و نقل بین المللی


آزمون تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا (21 خرداد 1402)

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نظر دارد به استناد ماده 11 آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا بیست و هشتمین دوره آزمون مذکور را در تیر ماه سال 1402 برگزار نماید.

گاه شمار آزمون:

مهلت ثبت نام: تا 27 خرداد 1402
دریافت کارت آزمون: 27 تیر 1402
زمان برگزاری آزمون: 29 تیر 1402

 

شرایط عمومی

متقاضیان شرکت در آزمون ، به استناد مواد 12 و 13 آئیننامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
ج- عدم سوء پیشینه موثر کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میشود.
د- عدم اعتیاد به مواد مخدر
هـ- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد
و- داشتن حداقل 25 سال سن (ملاك تعیینِ حداقل سن، روز اول ثبت نام است)
ز- داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه

شرایط اختصاصی

داشتن سابقه کار مفید اجرایی در زمینه حمل و نقل بین المللی به شرح ذیل:
دیپلم 8 سال- کاردانی 6 سال – کارشناسی 4 سال – کارشناسی ارشد 3 سال- دکتری 2 سال
تبصره – در مورد افرادی که دارای مدرك دانشگاهی در زمینه حمل و نقل هستند دو سال از سابقه تعیین شده در رده مدرك تحصیلی کسر میشود.
نکته مهم: سابقه کار مفید اجرایی به یکی از شیوه های ذیل احراز میشود :
الف) تائیدیه وزارتخانه یا سازمانی که متقاضی سوابق مفید اجرایی در زمینه حمل و نقل بینالمللی دارد، با ارائه اسنادی از قبیل بازخریدی، بازنشستگی یا مستعفی شدن.
ب) روزنامه رسمی کشور مبنی بر عضویت متقاضی در هیئت مدیره شرکت یا شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا و یا اشتغال به سمت مدیر عامل.
ج) تائیدیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه متقاضی در شرکت یا شرکت های حمل و نقل بینالمللی به لحاظ اشتغال
در امر حمل و نقل بینالمللی کالا حق بیمه پرداخت نموده است.
تبصره) متقاضیان مشمول بند (ج) میبایست اشتغال عملی آنها در زمینه کار مفید اجرایی حمل و نقل بینالمللی باید توسط انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی مربوط تائید شود.
تذکر:1 مدارك تحصیلی متقاضیان باید متناسب با سطح مقطع تحصیلی (اعم از دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) مورد تائید «وزارت آموزش و پرورش» و «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» باشد.
تذکر:2 ملاك عمل برای محاسبه سوابق کاری، آخرین روز ثبتنام در آزمون است.
تذکر:3 سوابق کاری مفید اجرایی از شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا که پروانه فعالیت از وزارت راه و شهرسازی دارند مورد تائید است.

کاربر گرامی، شرایط ذکر شده در این بخش تنها قسمتی از متن دفترچه راهنمای آزمون تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا در سال 1402 میباشد. میتوانید فایل کامل دفترچه راهنمای ثبت نام را از لینک زیر دانلود و بررسی نمایید:

مواد آزمون

آزمون شامل 120 سوال به صورت چهار جوابی درقالب یک دفترچه با سرفصل‌ های زیر و ضریب 1 و با لحاظ نمره منفی خواهد بود.
مجموعه مواد امتحانی (انواع حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا ـ قوانین، مقررات و آیین نامه های انواع حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا و امور گمرکی ـ سازمان ها و کنوانسیون های انواع حمل و نقل بین المللی کالا، گمرکی و قوانین و اسناد ذیربط آنها ـ کلیه ضوابط و مقررات مربوط به حمل (بسته بندی، بارگیری، مهار، حمل و تخلیه) و ایمنی انواع کالا و بارهای ترافیکی و مواد خطرناک ـ بیمه های مختلف مرتبط با امور حمل و نقل بین المللی ـ مدیریت امور مرتبط با پایانه های حمل و نقل (از جمله در بنادر) ـ اسناد حمل و نقل بین المللی کالا و مبادلات تجاری بین الملل ـ مدیریت بازاریابی و اقتصاد حمل و نقل بین المللی ـ زبان انگلیسی تخصصی حمل و نقل و ترانزیت)

ثبت نام آزمون تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا (12 دی 1401)

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نظر دارد به استناد ماده 11 آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا بیست و هفتمین دوره آزمون مذکور را در اسفند ماه سال 1401 برگزار نماید.
مهلت ثبت نام تا 18 دی 1401 می باشد.

شرایط عمومی آزمون جدید شرکت حمل و نقل بین المللی کالا 1401

متقاضیان شرکت در آزمون، به استناد مواد 12 و 13 آئین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا باید واجد شرایط ذیل باشند:
الف- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
ج- عدم سوء پیشینه موثر کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میگردد.
د- عدم اعتیاد به مواد مخدر
ه- دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای داوطلبان مرد
و- داشتن حداقل 25 سال سن
ز- داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه

شرایط اختصاصی آزمون تاسیس شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا در سال 1401

داشتن سابقه کار مفید اجرایی در امر حمل و نقل بین المللی بشرح ذیل:
دیپلم 8 سال – فوق دیپلم 6 سال – لیسانس 4 سال – فوق لیسانس 3 سال- دکترا 2 سال
تبصره – در مورد افرادی که دارای مدرک دانشگاهی در زمینه حمل و نقل می باشند دو سال از سابقه تعیین شده در رده مدرک تحصیلی کسر می شود.
نکته مهم: سابقه کار مفید اجرایی به یکی از شیوه های ذیل احراز میگردد:
الف) تائیدیه وزارتخانه یا سازمانی که متقاضی دارای سوابق مفید اجرایی در حمل و نقل بین المللی بوده است، با ارائه اسنادی از قبیل بازخریدی، بازنشستگی یا مستعفی شدن.
ب) روزنامه رسمی کشور مبنی بر عضویت متقاضی در هیئت مدیره شرکت یا شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا و یا اشتغال به سمت مدیر عامل
ج) تائیدیه سازمان تامین اجتماعی مبنی براینکه متقاضی در شرکت یا شرکت های حمل و نقل بین المللی به لحاظ اشتغال
در امر حملونقل بین المللی کالا حق بیمه پرداخت نموده است.
تبصره) متقاضیان مشمول بند (ج) می بایست اشتغال عملی آنها در زمینه کارمفید اجرایی حمل و نقل بین المللی مورد تائید
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی مربوط قرار گیرد.
تذکر 1: مدارک تحصیلی متقاضیان می بایست متناسب با سطح مقطع تحصیلی مورد تائید وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.
تذکر 2: ملاک عمل برای محاسبه سوابق کاری، آخرین روز ثبت نام در آزمون می باشد.
تذکر 3: سوابق کاری مفید اجرایی از شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا دارای پروانه فعالیت از وزارت راه و شهرسازی مورد
تائید می باشد.

کاربر گرامی، شرایط ذکر شده در این بخش تنها قسمتی از متن دفترچه راهنمای آزمون تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا میباشد. میتوانید فایل کامل دفترچه راهنمای ثبت نام را از لینک زیر دانلود و بررسی نمایید:

منابع و مواد آزمون تاسیس شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

– آزمون شامل 120 سوال بصورت چهار جوابی در قالب یک دفترچه با سرفصل های زیر و ضریب 1 و با لحاظ نمره منفی خواهد بود.
مجموعه مواد امتحانی (انواع حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا – قوانین، مقررات و آیین نامه های انواع حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا و امور گمرکی – سازمان ها و کنوانسیون های انواع حمل و نقل بین المللی کالا، گمرکی و قوانین و اسناد ذیربط آنها – کلیه ضوابط و مقررات مربوط به حمل (بسته بندی، بارگیری، مهار، حمل و تخلیه) و ایمنی انواع کالا و بارهای ترافیکی و مواد خطرناک – بیمه های مختلف مرتبط با امور حمل و نقل بین المللی – مدیریت امور مرتبط با پایانه های حمل و نقل (از جمله در بنادر) – اسناد حمل ونقل بین المللی کالا و مبادلات تجاری بین الملل – مدیریت بازاریابی و اقتصاد حمل و نقل بین المللی – زبان انگلیسی تخصصی حمل و نقل و ترانزیت)

اهم موضوعات و منابع آزمون:

1- بارفرابری II و حمل و نقل گذربردی (ترانزیت جاده) / طبق برنامه درسی فیاتا

2ـ قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی کالا و مسافر (ریلی، دریایی، هوایی و جاده ای و بخشنامه های مرتبط)

3ـ راهنمای کنوانسیون TIR به همراه کنوانسیون گمرکی محفظه های بار

4ـ دوره آموزشی حمل و نقل جاده ای بین المللی کالا/ جلدهای اول و دوم (طبق برنامه درسی آکادمی ایرو) ـ اتاق بازرگانی ایران

5ـ مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی

6ـ راهنامه 6 (CMR)

7ـ آشنایی با سازمان و کنوانسیون های مرتبط با حمل و نقل بین المللی

8ـ سازمان ها و کنوانسیون های گمرکی

9ـ آیین نامه نحوه بارگیری و حمل ایمن بار و وسایل نقلیه جاده ای

10 ـ آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناك

11ـ دستورالعمل جابه جایی محصولات ترافیکی

12ـ مقررات حمل و نقل بار در راه های کشور و اصلاحیه آن

13ـ آشنایی با سیستم های بسته بندی، تخلیه و بارگیری کالا

14ـ آخرین نسخه اینکوترمز (مقررات رسمی اتاق بازرگانی بین الملل برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی)

15 ـ مسئولیت های مدنی حمل و نقل زمینی (جاده و ریل)

16- حمل و نقل بین الملل از نگاه حقوق، اسناد مدیریت پروژه و ریسک

17ـ قانون امور گمرکی به انضمام آیین نامه اجرایی آن

18- قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایران و آیین نامه اجرایی آن

19ـ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه آیین نامه های اجرایی آن

20ـ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدید نظر کیوتو

21ـ قانون و مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و آیین نامه مربوطه

22 ـ بیمه حمل و نقل در تجارت بین الملل

23ـ مدیریت و اقتصاد حمل و نقل بین المللی

24ـ مدیریت بازاریابی حمل و نقل بین المللی

25ـ ضوابط و مقررات تأسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا

 تذکر: موضوعات و سرفصل های مرتبط با مواد آزمون، صرفاً به منظور آشنایی متقاضیان ارائه شده است و بدیهی است تعهد قانونی یا عرفی جهت الزام به طرح سؤال از تمام یا قسمت هایی از آنها، برای این سازمان ایجاد نمیکند. مضافاً اینکه مطابق آیین نامه جاری، اشراف متقاضیان به دانش، تجربه و مهارت های مرتبط با موضوعات حمل نقل بین و المللی مدنظر می باشد. بدیهی است آخرین نسخ هریک از منابع معرفی شده، مرجع تلقی می گردد.

زمان و نحوه برگزاری آزمون تاسیس شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا در سال 1401

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون :
کارت شرکت در آزمون از روز چهارشنبه مورخ 1401/12/17 برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. آزمون روز جمعه مورخ 1401/12/19 بصورت متمرکز در تهران برگزار می شود
– عدم حضور در جلسه آزمون در زمان تعیین شده به هر علت که باشد انصراف از تقاضا تلقی می شود و حقی به داوطلب غائب تعلق نمی گیرد.
– ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا