تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

سوالات گروه شغلی تاسیسات فنی و حرفه ای

دانلود رایگان سوالات تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری با کد استاندارد ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۲۰۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۱۱۰ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان تعمیرکار دستگاه های سرد کننده خانگی و تجاری با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 39,700 تومان

دانلود رایگان سوالات جوشکاری و برشکاری لوله و قطعات فولادی به روش اکسی استیلن فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل جوشکاری و برشکاری لوله و قطعات فولادی به روش اکسی استیلن با کد استاندارد ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۰۰۰۶۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۲۲ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان جوشکاری و برشکاری لوله و قطعات فولادی به روش اکسی استیلن با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 32,700 تومان

دانلود رایگان سوالات تعمیرکار آبگرمکن دیواری فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل تعمیرکار آبگرمکن دیواری با کد استاندارد ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۰۷۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۱۱۰ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان تعمیرکار آبگرمکن دیواریبا فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 39,700 تومان

دانلود رایگان سوالات نصب آبگرمکن دیواری گازسوز فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل نصب آبگرمکن دیواری گازسوز با کد استاندارد ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۰۷۰۰۱۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۱۹۳ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان نصب آبگرمکن دیواری گازسوز با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 46,700 تومان

دانلود رایگان سوالات لوله کشی لوله های مسی و آلومینیومی فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل لوله کشی لوله های مسی و آلومینیومی با کد استاندارد ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۹۰۰۷۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۱۶۳ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان لوله کشی لوله های مسی و آلومینیومی با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 42,700 تومان

دانلود رایگان سوالات تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی با کد استاندارد ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۰۸۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۲۰۵ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 46,700 تومان

دانلود رایگان سوالات سیستم تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازی فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل سیستم تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازی. تعمیر پکیج شوفاژ گازی با کد استاندارد ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۱۰۰۳۱ / لوله کش پکیج شوفاژ گازی با کد استاندارد ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۱۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۱۱۶۲ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان سیستم تبادل حرارت و پکیج شوفاژ گازی با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 64,700 تومان

دانلود رایگان سوالات لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی (درجه ۱ و ۲) فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی (درجه ۱ و ۲)  با کد استاندارد (درجه ۱) ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۳۱۰۰۰۱ / (درجه ۲) ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۰۴۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۱۵۰ نمونه سوال برای آمادگی در امتحان لوله کش و نصاب دستگاه های حرارت مرکزی (درجه ۱ و ۲)  با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 42,700 تومان

دانلود رایگان سوالات لوله کشی لوله های پلیمری تلفیقی (چند لایه) فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته لوله کشی لوله های پلیمری تلفیقی (چند لایه) با کد استاندارد ثبت شده ی ۷۱۲۶۰۲۰۰۹۰۱۳۰۰۱۱ در سامانه آموزشی فنی حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۳ مجموعه سوال از ادوار گذشته مناسب برای دوره لوله کشی لوله های پلیمری تلفیقی (چند لایه) با فرمت پی دی اف میباشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 39,700 تومان

دانلود رایگان سوالات لوله کش لوله های پلیمری (تلفیقی) فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته لوله کش لوله های پلیمری (تلفیقی) با کد استاندارد ثبت شده ی ۷۱۲۶۲۰۰۹۰۱۳۰۰۰۱ در سامانه آموزشی فنی حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۴ مجموعه سوال از ادوار گذشته مناسب برای دوره لوله کش لوله های پلیمری (تلفیقی) با فرمت پی دی اف میباشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 42,700 تومان

دانلود رایگان سوالات تعمیرکار کولر آبی سازمان فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته تعمیرکار کولر آبی با کد استاندارد ثبت شده ی ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۱۹۰۰۰۱ در سامانه آموزشی فنی حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۳ مجموعه سوال از ادوار گذشته مناسب برای دوره تعمیرکار کولر آبی با فرمت پی دی اف میباشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 39,700 تومان

دانلود رایگان سوالات تعمیرکار کولر گازی اسپلیت سطح ۱ سازمان فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته تعمیرکار کولر گازی اسپلیت سطح ۱ با کد استاندارد ثبت شده ی ۷۱۲۷۲۰۰۹۰۱۰۰۰۳۱ در سامانه آموزشی فنی حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۹ مجموعه سوال از ادوار گذشته مناسب برای دوره تعمیرکار کولر گازی اسپلیت سطح ۱ با فرمت پی دی اف میباشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 50,700 تومان