تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رفتار حرارتی بتن پیش تنیده

عنوان فارسی: رفتار حرارتی بتن پیش تنیده
عنوان انگلیسی: Prestressed concrete thermal behaviour
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 28
سال انتشار : 2013 نشریه : Icevirtuallibrary
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8763 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.51Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت ساخت و سازه
مجله: مجله تحقیقات بتن - Magazine of Concrete Research
دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تکنولوژی سیدنی، استرالیا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

نمادها

مقدمه

اهمیت تحقیق

مقاومت فشاری NSC و HSC پیش تنیده در دماهای بالا

مدول الاستیک پیش تنیده بتن در دماهای بالا

کرنش در تنش بیشینه بتن پیش تنیده در دماهای بالا

کرنش حرارتی بتن بدون بارگذاری و پیش تنیده

کرنش خزشی در دماهای بالا

رابطه تنش- کرنش فشاری در دماهای بالا

جمع‌بندی

نمونه متن انگلیسی

The structural fire safety capacity of concrete is very complicated because concrete materials have considerable variations. Constitutive relationships for prestressed normal-strength concrete (NSC) and high-strength concrete (HSC) subjected to fire are needed to provide efficient modelling and to meet specific fire-performance criteria of the behaviour for prestressed concrete structures exposed to fire. In this paper, formulations for estimating the parameters affecting the behaviour of unconfined prestressed concrete at high temperatures are proposed. These formulations include residual compression strength, initial modulus of elasticity, peak strain, thermal strain, transient creep strain and the compressive stress–strain relationship at elevated temperatures. The proposed constitutive relationships are verified with available experimental data and existing models. The proposed relationships are general and rational, and show good agreement with the experimental data. More tests are needed to further verify and improve the proposed constitutive relationships.

نمونه متن ترجمه

ظرفیت ایمنی در برابر آتش سازه‌ای بتن بسیار پیچیده می‌باشد زیرا مواد بتن دارای تغییرات زیادی هستند. روابط بنیادی برای بتن پیش تنیده  با مقاومت متوسط (NSC) و بتن با مقاومت بالا (HSC) در معرض آتش برای مدل‌سازی کارآمد و ارضای معیار عملکرد خاص در برابر آتش برای سازه‌های بتنی پیش تنیده در برابر آتش مورد نیاز می‌باشند. در این مقاله، فرمول‌هایی برای تخمین پارامترهای موثر بر رفتار بتن پیش تنیده نامحدود در دماهای بالا پیشنهاد گردیده‌اند. این فرمول‌بندی‌ها شامل مقاومت فشاری باقیمانده، مدول الاستیسیته اولیه، کرنش بیشینه، کرنش حرارتی، کرنش خزش گذرا و رابطه تنش- کرنش فشاری در دماهای بالا می‌باشد. روابط اساسی پیشنهادی با داده‌های تجربی و مدل‌های موجود اعتبارسنجی شده‌اند. روابط پیشنهادی کلی و منطقی بوده و تطابق خوبی را با داده‌های تجربی از خود نشان می‌دهند. تست‌های بیشتری برای بررسی بیشتر و بهبود روابط ساختاری پیشنهادی مورد نیاز می‌باشند.