تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله آزمودن مسیر ساختاری عوامل موثر بر عملکرد کاری کارکنان در یک سازمان – نشریه الزویر

عنوان فارسی: فرهنگ و توسعه سازمانی: آزمودن مسیر ساختاری عوامل موثر بر عملکرد کاری کارکنان در یک سازمان
عنوان انگلیسی: Organizational culture and development: Testing the structural path of factors affecting employees’ work performance in an organization
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 20
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 79 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.24Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت منابع انسانی، مدیریت کسب و کار و مدیریت استراتژیک منابع انسانی، منابع انسانی و روابط کار
مجله: بررسی حوزه آسیا اقیانوسیه - Asia Pacific Management Review
دانشگاه: دانشکده دانشگاه اقتصاد و ادارات مالایا، مالزی
کلمات کلیدی: آموزش، روش شناسی، اثربخشی آموزش، کسب مهارت های نرم افزاری، عملکرد کار، یادگیری زمان-فضا
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

هدف از مطالعه

بررسی ادبیات موجود

چارچوب نظری

روش

نمونه برداری

ابزارها

روند انتشار و جمع آوری داده ها

نتایج

ویژگی پاسخ دهندگان

ارزیابی برازش مدل

تجزیه و تحلیل داده: اعتبارسنجی معادلات ساختاری مدل از مدل های ارائه شده و مقایسه این ها

مدل مفروض شده

H1: تاثیر مثبت اثربخشی مربیان (TE) بر مهارت های نرم کارکنان (SS)

H2: تاثیر مستقیم مهارت های نرم (SS) بر عملکرد کاری کارکنان (WP)

H3: تاثیر مثبت روش آموزش (TM) بر کسب مهارت های نرم (SS) کارکنان

نتیجه گیری

محدودیت

مفاهیم مطالعه

Iمفاهیم نظری

II پیامدهای روش

III مفاهیم در فرهنگ و زمینه توسعه سازمانی

IV مفاهیم برای تحقیقات آینده

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In the world of business skills training, employees' skills can be generally divided into two main categories: hard skills and soft skills. For organization to wax stronger and competitive in the business environment today, employees need to possess soft skills in addition to hard skills. The purpose of this study is twofold: first, to examine the direct influence of both training methodology and trainers' effectiveness on soft skills acquisition, followed by identifying soft skill competencies and their influence on employees' work performance. The study was designed to use a survey research method in studying the effects of soft skills on employee work performance. The units of analysis were the selected managers and executives of a few Malaysian-based companies. Random sampling procedures were carried out in 10 different Malaysian companies, which consisted of about 1200 soft skills trainees, from which 260 participants were selected. The findings revealed that the model of trainer effectiveness and training methodology factors have provided a reasonable explanation for the influence of soft skill acquisition which is the latent variables. The model also revealed that soft skill acquisition positively influenced employees' work performance. The authors recommend need for employers to restructure the methodology for training employees on soft-skills. It is also recommend that, corporate institutions need to adopt ‘time-spaced learning’ training method in order to circumvent the hindrances associated with training transfer.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در دنیای آموزش برای مهارت های کسب و کار، به طور کلی مهارت ها را می توان به دو دسته اصلی تقسیم بندی نمود: مهارت های سخت و مهارت های نرم . برای اینکه سازمانی در محیط کسب و کار به صورت قوی تر و رقابتی ظاهر شود، کارمندان باید علاوه بر مهارتهای نرم بر مهارت های سخت نیز تسلط داشته باشند. هدف از این مطالعه دو قسم است: اول، بررسی اثرات مستقیم هر دو روش آموزش و اثربخشی در کسب مهارت های نرم ، سپس شناسایی شایستگی مهارت نرم و تاثیر آنها برروی عملکرد کاری کارکنان. این مطالعه به گونه ای طراحی شده است که در آن از روش تحقیق پیمایشی در مطالعه اثرات مهارت های نرم بر روی عملکرد کاری کارکنان استفاده شود. واحدهای تجزیه و تحلیل نیز مدیران و مجریان انتخاب شده چند شرکت مستقر در مالزی هستند. روش نمونه گیری تصادفی در 10 شرکت مختلف مالزی انجام گرفت که این شرکت ها شامل حدود 1200 آموزش مهارت های نرم از 260 شرکت کنندگان انتخاب شده بودند. یافته ها نشان داد که مدل عوامل موثر مربی و روش آموزش توضیح منطقی برای اثربخشی کسب مهارت های نرم هستند. این مدل همچنین نشان داد که کسب مهارت نرم بر عملکرد کاری کارکنان اثری مثبت دارد. نویسندگان به کارفرمایان توصیه می نمایند که این روش را برای آموزش کارکنان به مهارت نرم بازسازی نمایند. هم چنین توصیه می کنند که موسسات شرکت های بزرگ باید روش آموزش "یادگیری فاصله دار " را یاد بگیرند تا از پس موانع مرتبط با انتقال آموزش بربیایند.