تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله شرکت های چند ملیتی و سرریزهای بهره وری – نشریه JSTOR

عنوان فارسی: شرکت های چند ملیتی و سرریزهای بهره وری: یک فراتحلیل
عنوان انگلیسی: Multinational Companies And Productivity Spillovers: A Meta-Analysis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2001 نشریه : JSTOR
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F550 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 0.99Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی و مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، مدیریت بازرگانی و بازرگانی بین الملل
مجله: مجله اقتصادی -The Economic Journal
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

1- توصیف نمونه

2- تحلیل فرا رگرسیون

3- آزمون اریبی انتشار

4- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

This paper presents a meta-analysis of the literature on multinational companies and productivity spillovers. By collecting information from a sample of published and unpublished papers on the impact of multinational presence on domestic productivity, we investigate whether certain aspects of the study design affect the results, and whether there is publication bias in the literature. Our ®ndings show that some aspects of the empirical methods used, namely, how the presence of multinationals is de®ned, and whether cross-section or panel analysis is employed, may have an effect on the results. We also discover some evidence that there may be publication bias.

نمونه متن ترجمه

این مقاله یک فرا تحلیل در خصوص منابع مربوط به شرکت های چند ملیتی و سر ریز های بهره وری ارایه می کند. با جمع آوری اطلاعات از نمونه هایی از مقالات منتشر نشده و منتشر شده بر روی تاثیر حضور چند ملیتی بر روی بهره وری داخلی، ما به بررسی این موضوع میپردازیم که آیا ابعاد خاص مطالعه بر روی نتایج اثر دارد یا نه و اینکه آیا یک اریبی انتشاراتی در منابع وجود دارد. یافته های ما نشان می دهد که برخی از ابعاد روش های تجربی، شیوه تعریف حضور شرکت های چند ملیتی و این که آیا مقطع عرضی یا تحلیل پانلی استفاده می شود،می تواند بر روی نتایج اثر داشته باشد ما شواهدی را یافته این که نشان می دهد ممکن است یک نوع اریبی وجود داشته باشد.