تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله روش بهبود سریع و کارآمد تصویر رنگی بر اساس منطق فازی و هیستوگرام – نشریه الزویر

عنوان فارسی: روش بهبود سریع و کارآمد تصویر رنگی بر اساس منطق فازی و هیستوگرام
عنوان انگلیسی: A fast and efficient color image enhancement method based on fuzzy-logic and histogram
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : 9350
محتوای فایل : zip حجم فایل : 4.05Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی نرم افزار
مجله: مجله بین المللی الکترونیک و ارتباطات (AEU)
دانشگاه: دانشکده علوم و فناوری اطلاعات، دانشگاه کانور، مننگتپارامبا، هند
کلمات کلیدی: بهبود کنتراست، منطق فازی، هیستوگرام، تصاویر رنگی، گروه بندی سطح خاکستری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.aeue.2013.08.015
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. تکنیک های بهبود کنتراست

3. روش مبتنی بر فازی پیشنهادی

4. معیارهای عملکرد

1. 4 شاخص بهبود کنتراست (CII)

2. 4 معیار Tenengrad

5. نتایج و بحث

6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

A new fuzzy logic and histogram based algorithm for enhancing low contrast color images has been proposed here. The method is computationally fast compared to conventional and other advanced enhancement techniques. It is based on two important parameters M and K, where M is the average intensity value of the image, calculated from the histogram and K is the contrast intensification parameter. The given RGB image is converted into HSV color space to preserve the chromatic information contained in the original image. To enhance the image, only the V component is stretched under the control of the parameters M and K. The proposed method has been compared with conventional contrast enhancement techniques as well as with advanced algorithms. All the above techniques were based on the principle of transforming the skewed histogram of the original image into a uniform histogram. The performance of the different contrast enhancement algorithms are evaluated based on the visual quality, Tenengrad, CII and the computational time. The inter comparison of different techniques was carried out on different low contrast color images. Based on the performance analysis, we advocate that our proposed Fuzzy Logic method is well suited for contrast enhancement of low contrast color images.

نمونه متن ترجمه

چکیده

در اینجا یک الگوریتم مبتنی برهیستوگرام و منطق فازی جدید برای بهبود تصاویر رنگی با کنتراست پائین پیشنهاد شده است. این روش در مقایسه باسایر تکنیک های بهبود پیشرفته و متداول از لحاظ محاسباتی سریع می باشد. آن مبتنی بر دو پارامتر مهم M و K می باشد که M مقدار شدت متوسط تصویر رانشان می دهد که از هیستوگرام محاسبه می شود و K پارامتر تشدید کنتراست می باشد. برای حفظ اطلاعات رنگی موجود در تصویر اصلی، تصویر RGB به فضای رنگی HSV تبدیل می شود. برای بهبود تصویر، تنها مولفه V تحت کنترل پارامترهای M و K کشیده می شود. روش پیشنهادی با تکنیک های بهبود کنتراست متداول و همچنین الگوریتم های پیشرفته مقایسه شده است. کلیه تکنیک های فوق مبتنی بر اصل تبدیل هیستوگرام چوله تصویر اصلی به هیستوگرام یکنواخت هستند. عملکرد الگوریتم های مختلف بهبود کنتراست براساس کیفیت دیداری، Tenengrad، CII و زمان محاسبه مورد ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه تکنیک های مختلف روی تصاویر رنگی باکنتراست پائین انجام شد. براساس تحلیل عملکرد، از این مسئله حمایت می کنیم که روش منطق فازی پیشنهادی برای بهبود کنتراست تصاویر رنگی با کنتراست پائین مناسب می باشد.