تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله چگونگی تاثیر شوک به عوامل داخلی بر نرخ واقعی ارز کشورهای آسیایی در حال توسعه

عنوان فارسی: چگونه شوک به عوامل داخلی بر نرخ واقعی ارز کشورهای آسیایی در حال توسعه اثر می گذارد؟
عنوان انگلیسی: How do shocks to domestic factors affect real exchange rates of Asian developing countries?
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 41 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 38
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 9145 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.20Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد بانکداری و پول، اقتصاد پولی و اقتصاد مالی
دانشگاه: دانشگاه کوئینزلند ، استرالیا
کلمات کلیدی: مصرف دولت،سیاست های پولی، بردار مدل تصحیح خطا پانلی، بهبود بهره وری در بخش داد و ستد، نرخ ارز واقعی، محدودیت های ثبت نام و صفر ، آزادسازی تجارت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- منابع مربوطه

3- ملاحظات نظری

3-1 نرخ واقعی ارز در اقتصاد باز کوچک

3-1-1 پاسخ نرخ ارز واقعی به آزاد سازی تجارت

3-1-2 پاسخ نرخ ارز واقعی به مصرف دولتی انبساطی

3-1-3 پاسخ نرخ واقعی ارز به رشد بازدهی و تولید بخش مبادله شده

3-1-4 پاسخ نرخ ارز واقعی به سیاست پولی انقباضی

4- مدل و روش شناسایی

4-1 مدل اتورگرسیون بردار ساختاری

4-2 محدودیت های علامت با رویکرد تابع پنالتی

5- بررسی تجربی

5-1 توصیف داده ها

5-2 تست روابط بلند مدت

5-3 براورد و تفسیر مدل

5-3-1 براورد و تفسیر بردار هم انباشتگی

5-3-2 براورد و تفسیر VECMX

5-4 فرضیات شناسایی شوک

5.5 تحلیل پاسخ ضربه

5.5.1 شوک ازاد سازی تجارت

5.5.2 شوک بهبود بهره وری بخش تجاری

5.5.3 شوک سیاست پولی انقباضی

5.5.4شوک مصرف دولتی انبساطی

5.6 تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی

5.7 تحلیل استواری

5.8مقایسه ی نتایج با رویکرد های دیگر

6.نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper examines real exchange rate responses to shocks in exchange rate determinants for fourteen Asian developing countries. The analysis is based on a panel structural vector error correction model, and the shocks are identiÖed using sign and zero restrictions. We Önd that trade liberalization generates permanent depreciation, and higher government consumption causes persistent appreciation. Traded-sector productivity gains induce appreciation but their e§ects are not immediate and last only for a few years. Real exchange rate responses to unexpected monetary tightening are consistent with the long-run neutrality of money. The evidence suggests that trade liberalization and government consumption have a strong e§ect on real exchange rates, while the e§ects of traded-sector productivity shocks are much weaker.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به بررسی پاسخ های نرخ واقعی ارز به شوک ها در عوامل موثر بر نرخ ارز برای چهارده کشور در حال توسعه آسیایی می پردازد. این تجزیه تحلیل بر اساس یک مدل تصحیح خطای برداری ساختاری پانلی می باشد و شوک ها با استفاده از محدودیت های علامت و صفر شناسایی می شوند. پی برده شد که آزاد سازی تجارت موجب استهلاک و کاهش ارزش بهای ایمی شده و افزایش مصرف های دولتی منجر به افزایش ارزش سرمایه می شود. افزایش بازدهی بخش مبادله شده موجب افزایش ارزش سرمایه می شود ولی تاثیر آن ها فوری نیست و ممکن است برای چند سال تداوم داشته باشد. پاسخ های نرخ واقعی ارز به انقباض پولی غیر منتظره با خنثی سازی بلند مدت پول هم خوانی دارد. شواهد نشان می دهد که آزاد سازی تجارت و مصرف دولتی اثر قوی ای بر نرخ واقعی ارز دارد در حالی که اثرات شوک بازدهی بخش مبادله شده بسیار ضعیف تر است.