تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدت اپیزودهای افسردگی شدید در جمعیت عمومی – نشریه Ncbi

عنوان فارسی: مدت اپیزودهای افسردگی شدید در جمعیت عمومی: نتایج به دست آمده از بررسی سلامت روان و مطالعه شیوع هلند (NEMESIS)
عنوان انگلیسی: Duration of major depressive episodes in the general population: results from The Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS).
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2002 نشریه : Ncbi
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8718 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.20Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: روانشناسی بالینی
مجله: مجله بریتانیایی روانشناسی - BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

اعطای سهام

روش

نمونه برداری

ابزار تشخیصی

گروه مطالعاتی

خصوصیات شرکت کنندگان دارای افسردگی

متغیرهای اجتماعی – آماری

فاکتورهای بالینی

مراقبت

مدت اپی زود افسردگی شدید

آنالیز

نتایج

مدت اپی زودهای افسردگی شدید

تعیین کننده های مدت اپی زود

مدت اپی زودها در طی سطوح مختلف مراقبت

دلالت های بالینی

محدودیت ها

نمونه متن انگلیسی

Background Data on the duration of Data on the duration of major depressive episodes (MDE) in the major depressive episodes (MDE) in the general population are sparse. Aims To assess the duration of MDE and To assess the duration of MDE and its clinical and socio-demographic its clinical and socio-demographic determinantsin a study group drawn from determinantsin a study group drawnfrom the general population with newly the general population with newly originated episodes of major depression. originated episodes of major depression. Method The Netherlands Mental Health Survey and Incidence Studyis a prospective epidemiological surveyin the prospective epidemiological surveyin the adult population ( adult population (n¼7076), using the Composite International Diagnostic Composite International Diagnostic Interview.Duration of MDE over 2 years was assessed with a Life Chart Interview. was assessed with a Life Chart Interview. Results The median duration of MDE was 3.0 months; 50% of participants was 3.0 months; 50% of participants recovered within 3 months, 63% within 6 months, 76% within12 months and nearly 20% had not recovered at 24 months. 20% had not recovered at 24 months. Determinants of persistence were Determinants of persistence were severity of depression and comorbid severity of depression and comorbid dysthymia. A recurrent episode predicted shorter duration. shorter duration. Conclusions Although half of those Although half of those affected with MDE recovered rapidly, the affected with MDE recovered rapidly, the riskof chronicity (duration 24 months or riskof chronicity (duration 24 months or more) was considerable.This underlines more) was considerable.This underlines the necessity of diagnosing and treating the necessity of diagnosing and treating those at risk.

نمونه متن ترجمه

پس زمینه : داده ها در مورد مدت اپی زودهای افسردگی شدید (MDE) در جمعیت عمومی، پراکنده است.

هدف : ارزیابی مدت MDE و تعیین کننده های بالینی و اجتماعی – آماری در یک گروه مطالعاتی که از روی جمعیت عمومی که اپی زودهای افسردگی شدید جدید داشتند ترسیم شده بود.

روش : بررسی سلامت روان و مطالعه ی شیوع هلند یک بررسی اپیدمیولوژیک آینده نگر در جمعیت بالغ (n=7076)، با استفاده از مصاحبه ی تشخیصی جامع بین المللی می باشد. مدت MDE در طی 2 سال با یک مصاحبه ی چارت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج : دوره ی میانگین MDE برابر 3.0 ماه بود. 50% از شرکت کنندگان در عرض 3 ماه بهبود پیدا کرده بودند 63% در طی 6 ماه و 76% در عرض 12 ماه بهبود پیدا کرده بودند و نزدیک 20% در طی 24 ماه بهبود پیدا نکرده بودند. تعیین کنندگان دوام، شامل شدت افسرگی و دیستیمیا بودند. یک اپی زود عود کننده پیش گویی کننده ی مدت کوتاه تر بود.

نتیجه گیری : اگرچه نیمی از آن هایی که مبتلا به MDE بودند به سرعت بهبود پیدا کرده بودند اما ریسک مزمن شدن (دوره 24 ماه یا بیشتر) قابل توجه بود. این روی لزوم تشخیص و درمان آن هایی که در معرض ریسک قرار دارند تاکید می کند.