تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثر کیتوزان به عنوان یک ضدعفونی کننده بیولوژیک برای سالمونلا تیفی موریوم

عنوان فارسی: اثر کیتوزان به عنوان یک ضدعفونی کننده بیولوژیک برای سالمونلا تیفی موریوم و باکتری های فاسد کننده هوازی گرم منفی موجود روی پوست جوجه مرغ
عنوان انگلیسی: Effect of Chitosan as a Biological Sanitizer for Salmonella Typhimurium and Aerobic Gram Negative Spoilage Bacteria Present on Chicken Skin
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 3 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 7
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8733 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 383.37Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم جانوری، میکروبیولوژی، فیزیولوژی دامی و علوم دامی
دانشگاه: گروه علوم طیور، دانشگاه آرکانزاس، فیتویل، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: سالمونلا، کیتوزان، پوست جوجه، ضدعفونی کننده
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

سویه باکتریایی و کیتوزان

کیتوزان

نمونه های پوست جوجه

رویکردهای میکروبیولوژی

نتایج و بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Two experiments were conducted to evaluate the effect of chitosan as a biological sanitizer on chicken skin during storage. For experiment 1 (two trials) five skin samples of equal size were dipped into a solution containing 10 cfu/mL of Salmonella Typhimurium (ST) for 30s. Skin samples were then removed 6 and dipped into a solution containing PBS or 0.5% chitosan for 30s. In experiment 2, aerobic Gram negative spoilage bacteria were used as indicators instead of ST. In both experiments, all samples were placed in individual bags and kept at 4°C. In experiment 1, dipping ST contaminated skin samples in a solution of 0.5% chitosan reduced (p<0.05) the recovery of ST by 24 h. In experiment 2, 0.5% chitosan treatment solution reduced (p<0.05) the presence of spoilage-causing psychrotrophic bacteria below detectable levels. These results suggest that 0.5% chitosan has a potential for use in an intervention technology for the control of foodborne pathogens on the surface of chicken skin contaminated with bacteria during storage.

نمونه متن ترجمه

چکیده

دو آزمایش به منظور ارزیابی اثر کیتوزان به عنوان یک ضدعفونی کننده ی بیولوژیک روی پوست جوجه مرغ در طی ذخیره سازی انجام شد. برای آزمایش 1 (دو کارآزمایی) 5 نمونه پوست با اندازه های برابر به درون یک محلول حاوی cfu/ml 106 از سالمونلا تیفی موریوم (ST) به مدت 30 دقیقه غوطه ور شدند. نمونه های پوست سپس برداشته شدند و به درون یک محلول حاوی PBS یا 0.5% کیتوزان به مدت 30 ثانیه غوطه ور شدند. در آزمایش 2، باکتری های فاسد کننده ی گرم منفی، به جای ST، به عنوان شاخص مورد استفاده قرار گرفتند در هر دو آزمایش، همه ی نمونه ها در بسته های تکی قرار داده شدند و در 4 درجه سانتی گراد نگه داری شدند. در آزمایش 1، غوطه ور کردن نمونه های پوستی آلوده به ST در یک محلول کیتوزان 0.5% موجب کاهش (P<0.05) ریکاوری ST به مدت 24 ساعت شده بود. در آزمایش 2، محلول تیمار کیتوزان 0.5% موجب کاهش (P<0.05) حضور باکتری های سرمادوست فاسد کننده در زیر سطوح قابل تشخیص شده بود. این نتایج، پیشنهاد می کنند که کیتوزان .05% یک پتانسیلی برای استفاده در یک تکنولوژی مداخله-ای برای کنترل پاتوژن های غذایی روی سطح پوست جوجه های آلوده به باکتری ها در طی ذخیره سازی دارد.