مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
ترجمه مقاله بررسی نظریه ذهن در طول اواسط دوران کودکی و فراتر از آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی نظریه ذهن در طول اواسط دوران کودکی و فراتر از آن - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 33
دانلود ترجمه مقاله خشم در ورزشکاران پسر نوجوان - مجله Ncbi

دانلود ترجمه مقاله خشم در ورزشکاران پسر نوجوان - مجله Ncbi

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله بررسی جهانی رفتار، نگرش و دانش محیطی جوانان

دانلود ترجمه مقاله بررسی جهانی رفتار، نگرش و دانش محیطی جوانان

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 41
دانلود ترجمه مقاله پرسشنامه اضطراب و استرس در نوجوانان - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله پرسشنامه اضطراب و استرس در نوجوانان - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7