مقالات ترجمه شده رشته کنترل کیفی و بهداشت

لیست مقالات ترجمه شده رشته کنترل کیفی و بهداشت
ترجمه مقاله نحوه پشتیبانی تغذیه نوزاد با مکیدن غیرمغذی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نحوه پشتیبانی تغذیه نوزاد با مکیدن غیرمغذی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله تخریب حرارتی روغن‌ های گیاهی و اندازه‌گیری طیف ‌سنجی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تخریب حرارتی روغن‌ های گیاهی و اندازه‌گیری طیف ‌سنجی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله نقش لاکتوباسیلوز اسیدوفیل در ارزیابی کیفیت نیل تیلاپیای خنک شده

ترجمه مقاله نقش لاکتوباسیلوز اسیدوفیل در ارزیابی کیفیت نیل تیلاپیای خنک شده

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله ماست سویا غنی شده با آهن و کلسیم

دانلود ترجمه مقاله ماست سویا غنی شده با آهن و کلسیم

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12