مقالات ترجمه شده رشته چشم پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته چشم پزشکی
ترجمه مقاله سیستم تشخیص پزشکی بر اساس تجزیه و تحلیل عنبیه

ترجمه مقاله سیستم تشخیص پزشکی بر اساس تجزیه و تحلیل عنبیه

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله درمان بیماری تومور سیاه رنگ چشمی ملانوما با دانه ید-۱۲۵

دانلود ترجمه مقاله درمان بیماری تومور سیاه رنگ چشمی ملانوما با دانه ید-۱۲۵

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10