مقالات ترجمه شده رشته طراحی جامدات

لیست مقالات ترجمه شده رشته طراحی جامدات
دانلود ترجمه مقاله شنای فلاژلی برای میکرو ربات پزشکی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله شنای فلاژلی برای میکرو ربات پزشکی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
دانلود ترجمه مقاله خودتشابهی ناقص و رشد ترک خستگی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله خودتشابهی ناقص و رشد ترک خستگی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله دریل کاری کامپوزیت کربن با مته وان شات - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله نظارت بر پروسه های ساخت دقیق با انتشار آکوستیک - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نظارت بر پروسه های ساخت دقیق با انتشار آکوستیک - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله بررسی پیاده سازی و اجرای المان محدود مدل پلاستیسیته

دانلود ترجمه مقاله بررسی پیاده سازی و اجرای المان محدود مدل پلاستیسیته

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله کاربرد روش مش آزاد در مسائل الاستوپلاستیک

دانلود ترجمه مقاله کاربرد روش مش آزاد در مسائل الاستوپلاستیک

  • مبلغ: ۱۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11