مقالات ترجمه شده رشته صنایع فلزی

لیست مقالات ترجمه شده رشته صنایع فلزی
دانلود ترجمه مقاله مقاومت خزشی فیلم های نازک هیبریدی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مقاومت خزشی فیلم های نازک هیبریدی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله ساختار و خواص پریفرم تولیدی رینگ پیستون چدنی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله ساختار و خواص پریفرم تولیدی رینگ پیستون چدنی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7