مقالات ترجمه شده رشته ریاضی محض

لیست مقالات ترجمه شده رشته ریاضی محض
دانلود ترجمه مقاله ارتباط طرح های بلوک کامل تحت مدل تداخل - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله ارتباط طرح های بلوک کامل تحت مدل تداخل - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17