مقالات ترجمه شده رشته جراحی زنان و زایمان

لیست مقالات ترجمه شده رشته جراحی زنان و زایمان
ترجمه مقاله آنالیز سمن از پایه تا کنون - SemanticScholar

ترجمه مقاله آنالیز سمن از پایه تا کنون - SemanticScholar

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله شیوع تریکومونیازیس در میان زنان 18 تا 48 ساله در شمال غرب ایران

ترجمه مقاله شیوع تریکومونیازیس در میان زنان 18 تا 48 ساله در شمال غرب ایران

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله نقش هورمون های جنسی در حفاظت از ایمنی دستگاه تناسلی زنان - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله نقش هورمون های جنسی در حفاظت از ایمنی دستگاه تناسلی زنان - نشریه Ncbi

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله سرخجه در بارداری

ترجمه مقاله سرخجه در بارداری

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کاهش ظهور الفین در لوله های فالوپ بارداری خارج از رحمی - نشریه LWW

ترجمه مقاله کاهش ظهور الفین در لوله های فالوپ بارداری خارج از رحمی - نشریه LWW

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10