مقالات ترجمه شده رشته مهندسی حفاری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی حفاری
ترجمه مقاله اندازه گیری منحنی عملکرد آسفالتین در یک پلتفرم میکروسیالی - نشریه RSC

ترجمه مقاله اندازه گیری منحنی عملکرد آسفالتین در یک پلتفرم میکروسیالی - نشریه RSC

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله حفاری جهت دار در محیط های ناپایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حفاری جهت دار در محیط های ناپایدار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله چاه هوشمند به همراه تکنولوژی شیر کنترل فوران - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله چاه هوشمند به همراه تکنولوژی شیر کنترل فوران - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تخمین تراوایی از واکنش های چاه پیمایی - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله تخمین تراوایی از واکنش های چاه پیمایی - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تست تک فازی شیر هوشمند ICD - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله تست تک فازی شیر هوشمند ICD - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدیریت مخازن نفت در دانلین

ترجمه مقاله مدیریت مخازن نفت در دانلین

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1983
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله تاثیر نانو ذرات

دانلود ترجمه مقاله تاثیر نانو ذرات

  • رایگان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 24