مقالات ترجمه شده ارزان فلسفه

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته فلسفه
ترجمه مقاله پست مدرنیزم، بوم شناختی عمیق و ایده وحشی بودن

ترجمه مقاله پست مدرنیزم، بوم شناختی عمیق و ایده وحشی بودن

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله شبه واقع گرایی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبه واقع گرایی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 28