منابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی 1402

منابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی در سال 1402

آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی جهت تامین نیروی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش برگزار میشود، یکی از پرمخاطب ترین و حساس ترین آزمونهایی است که توسط سازمان سنجش برگذار می‌شود و قشر زیادی از دانش آموختگان دانشگاهی به امید قبولی و استخدام در آموزش و پرورش در آن شرکت می‌کنند.
منابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی در سال 1402 دستخوش تغییراتی شد که در پی این تغییرات به سه حیطه عمومی، اختصاصی و تخصصی تقسیم شد. مهمترین و البته اولین اقدام ما تهیه و آماده سازی کتب مناسب با منابع اعلام شده توسط سازمان برگزار کننده میباشد. یک منبع عالی و مناسب میتواند همراه شما در مسیر موفقیت در آزمون پیش رو باشد و راه صحیح را به شما نشان دهد و ارمغان این همراهی، قبولی در آزمون استخدامی برای شما میباشد. در زیر به معرفی منابع اعلام شده برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش میپردازیم.

 

مواد امتحانی و منابع / سرفصل های امتحان مشترک فراگیر (آزمون کتبی)آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش

الف- حیطه عمومی
1 – تاریخ و فرهنگ تمدن (خدمات متقابل ایران و اسلام نویسنده: شهید مطهری انتشارات صدرا / مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی ایران)

 

2 – تعلیم و تربیت اسلامی (مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی- عمومی جمهوری اسلامی (بخش دوم مبانی، قسمت های: چیستی، چرایی و چگونگی تربیت رسمی-عمومی)

 

3 – معارف و اندیشه های اسلامی و انقلابی (طرح كلی اندیشه اسلامی در قرآن) بخش اول: ایمان (نویسنده: سید علی خامنه ای، انتشارات: صهبا / همرزمان حسین (ع)، نویسنده: سید علی خامنه ای، انتشارات: انتشارات انقلاب اسلامی)
* کتاب انسان 250 ساله بر اساس منابع اعلام شده اولیه و صرفا جهت مطالعه و آشنایی بیشتر قرار داده شده است.

 

4 – دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/ وصیت نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی(ره) /
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)

 

5 – توانایی های عمومی و ذهنی
تذکر1: سوالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احكام فقهی آنان طراحی خواهد شد.
تذکر2: اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در محاسبه نمره كل عمومی (كه حیطه عمومی نامیده میشود)، این درس لحاظ نخواهد شد، ولی چنانچه داوطلب اقلیت دینی به سوالات معارف اسلامی پاسخ دهد، این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره كل عمومی لحاظ خواهد شد. در واقع دو نمره كل عمومی، یک نمره كل با لحاظ نمره خام درس مذكور و یک نمره كل بدون لحاظ نمره خام درس مذكور، محاسبه و نمره كل بالاتر ملاک قرار خواهد گرفت.

ب- حیطه اختصاصی

1 – اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش (سیاست های كلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش/سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی – مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی/ آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب سال 1400 شورای عالی آموزش و پرورش)

 

2 – روش ها و فنون تدریس (با تاكید بر محور های: مبانی نظری تدریس و یادگیری ؛ مدیریت و طراحی فعالیت های آموزشی؛ اصول و شیوه های مدیریت کلاس درس؛ مهارت های خلق موقعیت و فرصت های یادگیری؛ آشنایی با روش های تدریس مبتنی بر شناخت گرایی و سازنده گرایی با رویكرد تحولی ؛راهبردهای یاد دهی و یادگیری؛ مهارت های اساسی مورد نیاز معلم پیش از تدریس، حین تدریس ؛ پس از تدریس؛ مدل ها و الگوهای تدریس)

3 – روانشناسی تربیتی
1-3 – برای داوطلبان آموزگار ابتدایی (با تاكید بر محور های: كاربرد نظریه های یادگیری در کلاس؛ كاربرد نظریه های هوش ، تفكر، خلاقیت و استعداد در کلاس؛ كاربرد نظریه های انگیزش و هیجان در آموزش؛ كاربرد نظریه های تحولی در آموزش؛ شناخت تفاوت های فردی در یادگیری؛ تعاریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط)
2-3 – برای داوطلبین آموزگار استثنایی با تاكید بر محور (تعاریف و طبقه بندی دانش آموزان استثنایی؛ شناخت و آموزش كودكان و دانش آموزان كم توان ذهنی؛ شناخت و آموزش كودكان و دانش آموزان ناشنوا و نابینا (با آسیب های بینایی و شنوایی) شناخت و آموزش كودكان و دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه؛ شناخت و آموزش كودكان و دانش آموزان با اختلال های هیجان رفتاری و اختلالات ارتباطی ؛ شناخت و آموزش كودكان و دانش آموزان با مشکلات جسمی – حركتی و چند معلولیتی ؛ شناخت و آموزش كودكان و دانش آموزان با اختلال طیف اتیسم ؛ توان بخشی و مداخله بهنگام در كودكان و دانش آموزان استثنایی ؛ خانواده و مداخله بهنگام در كودكان و دانش آموزان استثنایی)

4 – سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی (با تاكید بر محور تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط ، سنجش مشاهده ای؛ سنجش عملكردی، سنجش عاطفی؛ سنجش رفتاری ، سنجش تكوینی؛ پوشه كار) /كتاب راهنمای معلم در ارزشیابی توصیفی كد 53/5 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)

 

ج- حیطه تخصصی

1 -مفاهیم پایه متون و روش های یاد دهی قرآن و هدیه های آسمانی دوره ابتدایی (نهج القرآن راهنمای معلم قرآن اول تا ششم ابتدایی/ راهنمای معلم هدیه های آسمانی پایه سوم و ششم)

کتاب راهنمای معلم قرآن اول  کتاب راهنمای معلم قرآن دوم  کتاب راهنمای معلم قرآن سوم
کتاب راهنمای معلم قرآن چهارم  کتاب راهنمای معلم قرآن پنجم  کتاب راهنمای معلم قرآن ششم

 

کتاب راهنمای معلم هدیه های آسمانی سوم
کتاب راهنمای معلم هدیه های آسمانی ششم

 

نهج القرآن راهنمای معلم اول تا ششم دبستان

 

2 -مفاهیم پایه متون و روش های یاد دهی ریاضی دوره ابتدایی (راهنمای معلم ریاضی اول و ششم)

کتاب راهنمای معلم ریاضی اول
کتاب راهنمای معلم ریاضی ششم

 

3 -مفاهیم پایه متون و روش های یاد دهی علوم تجربی دوره ابتدایی (كتاب راهنمای معلم علوم تجربی دوم و چهارم و ششم)

کتاب راهنمای معلم علوم تجربی دوم
کتاب راهنمای معلم علوم تجربی چهارم
کتاب راهنمای معلم علوم تجربی ششم

 

4 -مفاهیم پایه متون و روش های یاد دهی فارسی دوره ابتدایی (راهنمای معلم فارسی اول و چهارم و ششم)

کتاب راهنمای معلم فارسی اول
کتاب راهنمای معلم فارسی چهارم
کتاب راهنمای معلم فارسی ششم

5 -مفاهیم پایه متون و روش های یاد دهی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (كتاب راهنمای معلم اجتماعی پنجم و ششم ابتدایی)

کتاب راهنمای معلم مطالعات اجتماعی پنجم
کتاب راهنمای معلم مطالعات اجتماعی ششم

تذکر1 :كلیه مواد آزمون حیطه عمومی، اختصاصی و تخصصی به صورت چهار گزینه ای با ضریب یک (1) می باشند.

تذکر 2 :تعداد سوالات امتحان حیطه عمومی 100 سوال خواهد بود كه به صورت چهار گزینه ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد.

تذکر3 :سوالات حیطه های اختصاصی و تخصصی در امتحان مشترک فراگیر (آزمون كتبی) و به صورت چهارگزینه ای با احتساب یک سوم نمره منفی به ترتیب 60 و 75 سوال خواهد بود.

 

کاربر گرامی جهت کسب آخرین اخبار در ارتباط با آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش، میتوانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

اخبار استخدامی آموزش و پرورش

 

همچنین میتوانید با استفاده از لینک زیر نسبت به تهیه بسته به روز سوالات آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی اقدام نمایید

سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا