تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فنوتیپ های جایگزین رفتار جفت گیری نر در کنه عنکبوتی دولکه – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: فنوتیپ های جایگزین رفتار جفت گیری نر در کنه عنکبوتی دولکه
عنوان انگلیسی: Alternative phenotypes of male mating behaviour in the two-spotted spider mite
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2013 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8742 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.26Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم جانوری و ژنتیک
مجله: آکارولوژی (کنه شناسی) کاربردی و تجربی - Experimental and Applied Acarology
دانشگاه: موسسه ملی علوم زیست محیطی، ژاپن
کلمات کلیدی: تاکتیک های جایگزین، آنتاگونیسم نر، رقابت نر، انتخاب درون جنسی، Tetranychus uriticae
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

پرورش کنه

مشاهده رفتار پیش مقاربتی نر

شناسایی فنوتیپ های رفتاری نر

مورفولوژی نرهای فنوتیپ T و فنوتیپ S

آنالیزهای آماری

نتایج

فنوتیپ های جفت گیری نر

تمایز بین فنوتیپ های رفتاری نرها

مورفولوژی نر فنوتیپ T و فنوتیپ S

بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Severe intraspecific competition for mates selects for aggressive individuals but may also lead to the evolution of alternative phenotypes that do not act aggressively, yet manage to acquire matings. The two-spotted spider mite, Tetranychus urticae, shows male mate-guarding behaviour and male–male combat for available females. This may provide opportunity for weaker males to avoid fighting by adopting alternative mating behaviour such as sneaker or satellite tactics as observed in other animals. We investigated male precopulatory behaviour in the two-spotted spider mite by means of video-techniques and found three types of male mating behaviour: territorial, sneaker and opportunistic. Territorial and sneaker males associate with female teleiochrysales and spend much time guarding them. Territorial males are easily disturbed by rival males and engage themselves in fights with them. However, sneaker males are not at all disturbed by rival males, never engage in fights and, strikingly, never face attack by territorial males. Opportunistic males wander around in search of females that are in the teleiochrysalis stage but very close to or at emergence. To quickly classify any given mate-guarding male as territorial or sneaker we developed a method based on the instantaneous response of males to disturbance by a live male mounted on top of a brush. We tested this method against the response of the same males to natural disturbance by two or three other males. Because this method proved to be successful, we used it to collect territorial and sneaker males, and subjected them to morphological analysis to assess whether the various behavioural phenotypes are associated with different morphological characters. However, we found no statistical differences between territorial and sneaker males, concerning the length of the first legs, the stylets, the pedipalps or the body.

نمونه متن ترجمه

چکیده

رقابت داخل گونه ای شدید برای جفت گیری، برای افراد مهاجم انتخاب می شود با این حال ممکن است منجر به تکامل فنوتیپ های جایگزینی نیز شود که به صورت تهاجمی عمل نکنند، اما موجب موفقیت جفت گیری شود. کنه عنکبوتی دولکه، Tetranychus urticae، رفتار حفاظت جفت گیری نر و مبارزه ی نر – نر برای ماده های موجود را نشان می دهد. این ممکن است به واسطه ی اتخاذ رفتار جفت گیری جایگزین مانند تاکتیک-های sneaker (دزدکی رفتن) یا satellite (انگلی) فرصتی را برای نرهای ضعیف تر برای اجتناب از نزاع فراهم کند مانند چیزی که در حیوانات دیده شده بود. ما رفتار پیش مقاربتی در کنه عنکبوتی دولکه را با استفاده از تکنیک های ویدئویی مورد بررسی قرار دادیم و سه نوع از رفتار جفت گیری نر را یافتیم: territorial (قلمرویی)، sneaker (دزدکی رفتن)، و فرصت طلبانه. نرهای territorial با ماده های teleiochrysales آمیزش می کنند و زمان بیشتری را صرف محافظت از آن ها می کنند. نرهای Territorial به آسانی توسط نرهای رقیب دچار آشفتگی می شوند و خودشان در نبرد با آن ها شرکت می کنند. به هرحال، نرهای sneaker اصلا توسط نرهای رقیب دچار آشفتگی نمی شوند، و هرگز در مبارزه شرکت نمی کنند و به طرز موثری هرگز توسط نرهای territorial وارد مبارزه رو در رو نمی شوند. نرهای فرصت طلب، در جستجوی ماده هایی هستند که در مرحله ی teleiochrysalis قرار دارند که خیلی به آن ها نزدیک هستند و یا به صورت ناگهانی وارد می شوند. برای گروه بندی سریع هر نر محافظت کننده از جفت گیری معین، به صورت territorial یا sneaker ما یک روش مبتنی بر پاسخ آنی نرها به آشفتگی ایجاد شده توسط یک نر زنده که در بالای یک قلم مو قرار گرفته است را ایجاد کردیم. ما این روش را روی پاسخ همان نرها به آشفتگی طبیعی ایجاد شده توسط دو یا سه نر دیگر تست کردیم. از آنجایی که ثابت شده است که این روش موفقیت آمیز است، ما از آن برای جمع آوری نرهای territorial و sneaker استفاده کردیم و آن های را به منظور ارزیابی اینکه آیا فنوتیپ های رفتاری مختلف با خصوصیات مورفولوژیکی مختلف مرتبط هستند یا نه، در معرض آنالیزهای مورفولوژیکی مختلف قرار دادیم. به هرحال، ما هیچ تفاوت آماری معنی داری را بین نرهای territorial و sneaker در رابطه با طول اولین پا، استایلت، پدی پالپ یا بدن نیافتیم.