تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله طرح مدیریت کلید مبتنی بر مکان مجازی برای شبکه حسگر بی سیم – نشریه IEEE

عنوان فارسی: VLKM: طرح مدیریت کلید مبتنی بر مکان مجازی برای شبکه های حسگر بی سیم
عنوان انگلیسی: VLKM: Virtual location-based key management scheme for Wireless Sensor Networks
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 26
سال انتشار : 2014 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4993 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.56Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT
گرایش های مرتبط با این مقاله: امنیت اطلاعات، شبکه های کامپیوتر، معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی الگوریتم ها و محاسبات و رایانش امن
مجله: کنفرانس بین المللی موازی، توزیع و محاسبات گرید
دانشگاه: گروه CSE، دانشکده مهندسی M. M، هند
کلمات کلیدی: محرمانگی پسرو، KMS، امنیت، توزیع کلید، محرمانگی پیشرو، خوشه بندی، کلید زنی مجدد، WSN
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه ای بر WSN

A. نیازمندیهای مدیریت کلید در WSN

B. تیپ طرح های مدیریت کلید

2. مرور ادبیات (پیشینه پژوهش)

3. مدل سیستم

A. تقسیم شبکه به خوشه ها

B. مکانهای تصادفی

C. مبدا مجازی

D. حرکات مجازی

E. تولید کلید

F. ماژول کلید زنی مبتنی بر مکان مجازی

G. مثال

4. نتایج و بحث

A. تکثیر کلید

B. منحصربه فردی کلید

C. تکثیر و تکرار زنجیره کلید

5. ارزیابی عملکرد

6. نتایج

نمونه متن انگلیسی

Abstract: Designing an energy efficient key management scheme to secure Wireless Sensor Networks is a challenging task because sensor nodes in the network are resource constrained. If an initial key is used in the network lifetime, a key stolen by an unauthorized node will results in data compromised that is generated in the network. So a re-keying is necessary after a specified number of rounds to avoid the side effect of stale key in the network. In clustering environment, a number of keys are needed for every sensor. If the role of sensor is cluster head, then one key is required to collect data from all cluster members. This key is shared between the cluster head sensor and all the sensors which are members of that cluster. The different key is required to transfer the aggregated data to base station this key is only shared between the sensor node which is cluster head and the base station. But if the role of cluster head is changed from one sensor to different sensor randomly, a new key will be require that is share between sensor node and new cluster head and also a new key will be required that is shared between this new cluster head and the base station. If the scheme is followed then re-keying after every round is a bottleneck of the network as more than one re-keying is require for every sensor. In this paper, we have presented a new virtual location based key management scheme (VLKM). This scheme used virtual location to generate a round key for every sensor. Simulation results show that proposed scheme performs better than other comparable schemes in the literature without increasing the communication overheads.

نمونه متن ترجمه

چکیده- طراحی یک طرح مدیریت کلید با انرژی کارآمد برای ایمن سازی و حفاظت از شبکه های حسگر بی سیم، وظیفه ای چالش برانگیز محسوب می شود، زیرا گره های حسگر در شبکه، مقید به منابع می باشند. در صورت استفاده از یک کلید اولیه در طول عمر شبکه، کلید به سرقت رفته توسط گره غیر مجاز، داده های تولید شده در شبکه را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین، برای اجتناب از اثرات جانبی کلید سرقت شده در شبکه، کلید زنی مجدد بعد از چند دور ضروری می باشد. در محیط خوشه بندی، هر حسگر به تعدادی کلید نیاز دارد. اگر نقش حسگر سرخوشه باشد، آنگاه برای جمع آوری داده ها از میان کلیه اعضای خوشه، به یک کلید نیاز می باشد. این کلید بین حسگر سرخوشه و کلیه حسگرهایی که اعضای آن خوشه هستند، به اشتراک گذاشته می شود. برای انتقال داده های کل به ایستگاه پایه، به کلید متفاوتی نیاز می باشد، این کلید، تنها بین گره حسگر که سرخوشه است و ایستگاه پایه، به اشتراک گذاشته می شود. اما اگر نقش سرخوشه از یک حسگر به حسگر دیگر تصادفاً تغییر کند، آنگاه به کلید جدیدی نیاز خواهد بود که بین گره حسگر و سرخوشه جدید به اشتراک گذاشته خواهد شد و همچنین به کلید جدیدی نیاز خواهد بود که بین این سرخوشه جدید و ایستگاه پایه به اشتراک گذاشته خواهد شد. در صورت پیروی از طرح، کلید زنی مجدد بعداز هر دور، به تنگنای شبکه تبدیل می شود، زیرا برای هر حسگر به بیش از یک کلید زنی مجدد نیاز می باشد. در این مقاله، طرح مدیریت کلید مبتنی بر مکان مجازی جدیدی (VLKM) را مطرح کرده ایم. این طرح از مکان و موقعیت مجازی برای تولید کلید دور هر حسگر استفاده نمود. نتایج شبیه سازی نشان می دهدطرح پیشنهادی در مقایسه با سایر طرح ها در ادبیات عملکرد بهتری از خود به معرض نمایش گذاشته و سربارهای ارتباطاتی را افزایش نمی دهد.