تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ارزیابی مهارت جراحی با استفاده از یکنواختی و کیفیت حرکت – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ارزیابی مهارت جراحی با استفاده از یکنواختی و کیفیت حرکت
عنوان انگلیسی: Surgical Skill Assessment Using Motion Quality and Smoothness
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2017 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : F1158
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.78Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
مجله: مجله آموزش جراحی - Journal of Surgical Education
دانشگاه: گروه علوم اعصاب بالینی، دانشگاه کالگری، کانادا
کلمات کلیدی: مهارت جراحی، حركت، یکنواختی، شاخص جایگشت، سرعت، مهارت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsurg.2016.10.006
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مرور منابع

روش

ابزار های ازمایشی مورد استفاده

عمل ازمایشی

تحلیل داده ها

تحلیل اماری

نتایج و بحث

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

OBJECTIVES: This article presents a quantitative technique to assess motion quality and smoothness during the performance of micromanipulation tasks common to surgical maneuvers. The objective is to investigate the effectiveness of the jerk index, a derivative of acceleration with respect to time, as a kinetostatic measure for assessment of surgical performance. DESIGN: A surgical forceps was instrumented with a position tracker and accelerometer that allowed measurement of position and acceleration relative to tool motion. Participants were asked to perform peg-in-hole tasks on a modified O’Connor Dexterity board and a Tweezer Dexterity pegboard (placed inside a skull). Normalized jerk index was calculated for each individual task to compare smoothness of each group. SETTING: This study was conducted at Project neuroArm, Cumming School of Medicine, the University of Calgary. PARTICIPANTS: Four groups of participants (surgeons, surgery residents, engineers, and gamers) participated in the tests. RESULTS: Results showed that the surgeons exhibited better jerk index performance in all tasks. Moreover, the residents experienced motions closer to the surgeons compared to the engineers and gamers. One-way analysis of variance test indicated a significant difference between the mean values of normalized jerk indices among 4 groups during the performance of all tasks. Moreover, the mean value of the normalized jerk index significantly varied for each group from one task to another. CONCLUSIONS: Normalized jerk index as an independent parameter with respect to time and amplitude is an indicator of motion smoothness and can be used to assess hand motion dexterity of surgeons. Furthermore, the method provides a quantifiable metrics for trainee assessment and proficiency, particularly relevant as surgical training shifts toward a competency-based paradigm

نمونه متن ترجمه

اهداف: این مقاله یک روش کمی را برای ارزیابی یکنواختی وکیفیت حرکت در طی انجام فعالیت های میکرومانیپولاسیون برای مانور های جراحی ارایه می کند. هدف اصلی بررسی اثر بخشی شاخص جایگشت که مشتق سرعت با توجه به زمان است و شاخص اندازه گیری جنبشی و استاتیک برای ارزیابی عملکرد جراحی است می باشد.

طرح: یک انبرک جراحی با یک مسیر یاب و شتاب سنج استفاده شد که امکان اندازه گیری موقعیت و شتاب را نسبت به موقعیت ابزار می دهد. از شرکت کننده ها خواسته شد تا شاخص لرزش دست نرمال برای تک تک وظایف محاسبه شود.

محیط: این مطالعه در دانشکده پزشکی دانشگاه کلاگری انجام شد.

شرکت کننده ها: چهار گروه از شرکت کننده ها( جراحان، رزیدنت های جراحی، مهندسان و گیمر ها) در این تست ها مشارکت داشتند.

نتایج: نتایج نشان داد که جراحان عملکرد شاخص لرزش دست بهتری را در همه عمل ها نشان داده اند. به علاوه، رزیدنت ها حرکات نزدیک تر به جراحان را در مقایسه با مهندسان تجربه کرده اند. تحلیل یک سویه واریانس تفاوت معنی داری را بین مقادیر میانگین شاخص نرمال در میان 4 گروه در طی عمل نشان داد.

نتیجه گیری: شاخص لرزش دست نرمال یک پارامتر مستقل با توجه به زمان بوده و بزرگی یک شاخص یک نواختی حرکتی بوده و می توانند برای ارزیابی مهارت دست جراحان استفاده شود. به علاوه، این روش شاخص های کمی را برای ارزیابی کاراموزان و مهارت آن ها در اختیار می گذارد.