تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اثرات پیکربندی های اسپن و کشش هادی روی توزیع میدان مغناطیسی زیر خطوط انتقال هوایی

عنوان فارسی: اثرات پیکربندی های اسپن و کشش هادی روی توزیع میدان مغناطیسی زیر خطوط انتقال هوایی
عنوان انگلیسی: The Effects of the Span Configurations and Conductor Sag on the Magnetic-Field Distribution under Overhead Transmission Lines
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 27 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2012 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf فونت ترجمه مقاله : بی نازنین
سایز ترجمه مقاله : 14 نوع مقاله : ISI
نوع ارائه مقاله : ژورنال کد محصول : F1580
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.70Mb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق و فیزیک، مهندسی الکترونیک و فیزیک کاربردی
مجله: مجله فیزیک - JOURNAL OF PHYSICS
دانشگاه: دانشکده مهندسی برق، دانشکده مهندسی انرژی، مصر
کلمات کلیدی: OHTL، میدان مغناطیسی، اثرات کشش
کلمات کلیدی انگلیسی: OHTL - Magnetic-field - Sag Effect
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
بیس: نیست ☓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در انتهای مقاله درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-محاسبات میدان مغناطیسی

الف-تکنیک خط مستقیم 2 بعدی

ب-تکنیک ترکیب سازی سه بعدی

1)حالت A

2) حالت B

3) حالت C

3-تحلیل تکنیک های میدان مغناطیسی

1-کاربرد تکنیک پیشنهادی

2-نتیجه گیری ها

پیوست A

پیوست B

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Ground level electric and magnetic-fields from overhead power transmission lines are of increasingly important considerations in several research areas due to their impact on health and environmental issues. The paper presents a more generalized technique to calculate the magnetic-field generated by power transmission lines in three dimension coordinates. This technique has been evolved, formulated, analyzed and applied to a suggested 500-kV single circuit transmission line to evaluate the effects of line topology and terrain topography on the computed magnetic-field. The results are compared with two-dimensions technique.

نمونه متن ترجمه

چکیده

میدانهای الکتریکی و مغناطیسی سطح تراز ناشی از خطوط انتقال نیروی هوایی در چندین حیطه تحقیقاتی به دلیل اثرشان بر مسائل سلامتی و محیط زیستی از توجهات مهم و روزافزونی برخوردارند. این مقاله یک تکنیک با تعمیم بیشتری را برای محاسبه میدان مغناطیسی ناشی از خطوط انتقال نیرو در دستگاه مختصات سه بعدی ارائه می کند. این تکنیک برای یک خط انتقال تک مدار 500kV جهت ارزیابی اثرات توپولوژی خط و توپوگرافی زمین روی میدان مغناطیسی محاسبه شده تدوین گردیده، فرمول بندی شده، تحلیل شده و بکار گرفته شده است. نتایج با تکنیک دو بعدی مقایسه شدند.