تلفن: 04142273781

ترجمه مقاله پیش بینی نتیجه اختلاف نظر در ساخت با مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه‌ای – نشریه الزویر

عنوان فارسی: پیش بینی نتیجه اختلاف نظر در ساخت با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه‌ای
عنوان انگلیسی: Prediction of outcome of construction dispute claims using multilayer perceptron neural network model
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5857 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 757.16Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی
مجله: مجله بین المللی مدیریت پروژه
دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران، هند
کلمات کلیدی: مشاجرات ساخت، حل مشاجره، عوامل درونی، عوامل خارجی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. کاربردهای شبکه عصبی در دعوی قضایی ساخت

3. عوامل مؤثر بر تصمیم گیری قضایی

4. روش تحقیق

4.1 شکل گیری مجموعه داده‌ها

4.2 شناسایی عوامل درونی

4.3 ساخت مدل شبکه عصبی

5. انجام آزمون‌ها برای ساخت مدل شبکه عصبی

6. تشریح تحلیل داده‌ها

7. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The occurrence of disputes in Indian construction contracts results in damaging the relationship between the parties apart from the time and cost overruns. However, if the parties to a dispute can predict the outcome of the dispute with some certainty, they are more likely to settle the matter out of court resulting in the avoidance of expenses and aggravation associated with adjudication. Dispute resolution process is mainly based upon the facts about the case like conditions of the contracts; actual situations on site; documents presented during arbitrational proceedings, etc., which are termed as ‘intrinsic factors’ in this research. These facts and evidences being intrinsic to the cases have been explored by researchers to develop dispute resolution mechanisms. This study focuses on determining the intrinsic factors for construction disputes related to claims raised due to variation from 72 arbitration awards through Case Study approach and furthermore statistically proving their importance in arbitral decision making by seeking professional cognizance through a questionnaire survey. It also further asserts the feasibility of the multilayer perceptron neural network approach based on the intrinsic factors existing in the construction dispute case for predicting the outcome of a dispute. Data from 204 variation claims from the awards is employed for developing the model. A three-layer multilayer perceptron neural network was appropriate in building this model, which has been trained, validated, and tested. The tool so developed would result in dispute avoidance, to some extent, and would reduce the pressure on the Indian judiciary.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بروز مشاجرات در قراردادهای ساخت هند جدا از افزایش بیش از حد زمان و هزینه به رابطه بین طرفین آسیب می‌رساند. با این حال، اگر طرفین یک مشاجره بتواند نتیجه مشاجره را با قطعیت کمی پیش بینی کنند، بطور محتمل موضوع مشاجره را فیصله خواهند داد که این سبب جلوگیری از هزینه‌ها و تشدید جرم به سبب داوری می‌شود. فرآیند حل مشاجره عمدتاً مبتنی بر امور مربوط به پرونده است مانند شرایط قراردادها، شرایط واقعی در کارگاه، اسنادی که در طی اقدامات قضایی ارائه می‌شوند و غیره که در این تحقیق عوامل درونی نامیده می‌شوند. این امور و شواهد اصلی پرونده‌ها توسط محققین بررسی شده‌اند تا مکانیزم های حل مشاجره بدست آیند. این تحقیق بر تعیین عوامل درونی مشاجرات ساخت مرتبط با دعوی‌های تغییر از 72 رأی داوری با روش مطالعه موردی تمرکز دارد و علاوه بر این، تحقیق حاضر به دنبال این است که اهمیت آنها را در تصمیم داوری با جستجوی اطلاعات حرفه‌ای از طریق یک برآورد پرسش نامه‌ای اثبات کند. علاوه بر این، این تحقیق امکان پذیری روش شبکه عصبی پرسپترون چندلایه‌ای را براساس عوامل درونی موجود در پرونده مشاجره ساخت برای نتیجه یک مشاجره اثبات می‌کند. داده‌های حاصل از 204 دعوی تغییر ناشی از رأی‌های داروی برای ساخت مدل بکار رفته‌اند. یک شبکه عصبی پرسپترون سه لایه‌ای در ساخت این مدل مناسب بود که آموزش داده شده، صحت آزمایی شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. ابزاری که این طور ساخته می‌شوند، تا حدی سبب پرهیز از مشاجره می‌شوند و سبب کاهش فشار روی قوه قضایی هند می‌شوند.